image-0
Fra venstre: Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune, Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget, og Kjetil Tysse-Hostad, rådgiver i Lektorlaget og representant i forhandlingsutvalget i Akademikerne kommune.
Arbeid

Krever kompensasjon for stadig større klasser

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lektorenes arbeidstid bli mer forutsigbar, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.
AVRedaksjonen
01. desember, 2023

Fredag 1. desember startet forhandlingene med KS om lærernes arbeidstidsavtale, SFS2213.

– Våre medlemmer må få tid til å undervise. Vi er bekymret for at elevenes opplæring blir forstyrret av at lærere får et økende arbeidspress på grunn av store elevgrupper, uforutsigbar arbeidshverdag og stadig flere administrative oppgaver, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Lektorlaget.

Lektorlaget mener den forrige revisjonen av arbeidstidsavtalen i 2022 var et viktig skritt i riktig retning.

– Avtalen understreker at undervisning er skolens kjerneoppgave, og den tilrettelegger for en mer fleksibel arbeidstidsordning for undervisningspersonale. Vi ser imidlertid at den lokale praktiseringen av avtalen ikke nødvendigvis er i tråd med partenes intensjoner, sier Nyhuus.

Hun peker på at det har tatt tid å iverksette endringene.

– Derfor bør det ikke gjøres større endringer i avtalen nå, sier hun.

Lektorlaget mener imidlertid at det er rom for enkelte justeringer som vil kunne lette arbeidshverdagen for våre medlemmer.

– Norsk Lektorlag krever at når det faktiske antall elever i klassen er 28 eller flere, må årsrammen justeres ned.

– Dette er en oppfølging av vårt landsmøtevedtak om gruppestørrelser, legger Nyhuus til.

Forhandlingsfristen er 12. desember.

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Minstegrensen i Statens pensjonskasse fjernes
Minstegrensen på 20 prosent for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) fjernes fra 1. juli 2024. Det betyr at fra og med 1. juli neste år får du som jobber i skoleverket pensjonsopptjening ...
Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.