image-1
Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus og avdelingsdirektør i KS Hege Mygland 12. desember.
Arbeid

Mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer

– Lektorlaget har lykkes å få på plass tydeligere prinsipper for hvordan såkalt teknisk undertid skal håndteres for å gi mer forutsigbar arbeidstid. Dette er viktig for medlemmene våre, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Lektorlaget og forhandlingsleder.
AVRedaksjonen
12. desember, 2023

12. desember ble forhandlingene med KS om arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale, SFS2213, sluttført. Helt overordnet blir dagens avtale prolongert med en protokoll som vil bedre praktiseringen av avtalen.

– Det er enighet om at hovedprinsippene i dagens avtale, som ble revidert for to år siden, skal videreføres. Ved forrige revisjon ble det lagt til rette for flere viktige endringer og prinsipper, som ikke er blitt iverksatt godt nok lokalt ennå. Arbeidet med å iverksette avtalen lokalt må fortsette for fullt, sier Helle Christin Nyhuus.

Gjennomslag for mer forutsigbar arbeidstid

Lektorlaget er fornøyd med at det er enighet mellom partene om en bedre praktisering av det som omtales som «teknisk undertid».

– Vi har fulgt opp innspill fra flere av våre medlemmer som melder at det mange steder oppleves en uforutsigbar håndtering av dette fra skoleledelsens side, sier Nyhuus.

– Protokollen tydeliggjør at rektor har ansvar for å planlegge at den tekniske undertiden fordeles så jevnt som mulig, og ikke bruke det som innsparingstiltak eller vikarpool. I tillegg er begrepet «å skylde timer» uheldig og bør ikke brukes. Dette tror vi vil hjelpe mange av våre medlemmer og tillitsvalgte i dialogen med arbeidsgiver, understreker hun.

De lokale partene skal ha drøftinger om håndtering av teknisk undertid og hvordan arbeidsplaner bør organiseres. Hensikten er at arbeidstiden blir så forutsigbar og jevnt fordelt som mulig, sier Nyhuus.

Mer kunnskap om gruppestørrelser

Et av kravene til Lektorlaget har vært at når det faktiske antall elever i klassen er 28 eller flere, må årsrammen justeres ned.

– Dessverre har KS ikke kommet oss helt i møte, men vi er enige om at vi sammen skal gå gjennom tallmateriale om gruppestørrelser og vurdere eventuelle tiltak, sier Nyhuus.

Hun håper at et kunnskapsgrunnlag om gruppestørrelser kan bidra til å synliggjøre utfordringene i skolen med stadig større elevgrupper.

– Det er skoleeiernes ansvar å sørge at elevens fullføringsrett blir ivaretatt. Stadig flere elever i klasserommet er krevende både for hver enkelt elev og lærerne. Her hadde KS en gylden mulighet til å endre dagens praksis til det beste for elevene og de som jobber med undervisning, sier Nyhuus.

HVA ER TEKNISK UNDERTID?
Teknisk undertid er den delen av undervisningsårsverket som rektor ikke klarer å planlegge. Når rektor skal sette sammen en full stilling basert på undervisningsfag med et gitt antall uketimer undervisning, og tilhørende tid til lærerens individuelle for- og etterarbeid, blir resultatet ofte rett under 100 prosent. Differansen kalles «teknisk undertid».

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidstidarbeidstidsavtale

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Enighet med KS om hovedavtale
Akademikerne og de andre partene i KS-området har kommet til enighet i hovedavtaleforhandlingene. Den nye avtalen varer ut 2025.
Arbeid
Krever kompensasjon for stadig større klasser
Forhandlingene om arbeidstidsavtalen i skolen startet fredag 1. desember. – Det viktigste for Lektorlaget er at våre medlemmer må bli kompensert for stadig flere elever i klasserommet. Dessuten må lek...
Arbeid
Minstegrensen i Statens pensjonskasse fjernes
Minstegrensen på 20 prosent for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) fjernes fra 1. juli 2024. Det betyr at fra og med 1. juli neste år får du som jobber i skoleverket pensjonsopptjening ...