image-6
Lønn

Beregning av ansiennitet i KS

Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.
AVRedaksjonen
30. mai, 2020

For å plasseres inn i minstelønnstabellen i KS (fylkeskommunene og alle kommuner unntatt Oslo), må lønnsansienniteten beregnes. Den skal beregnes ved ansettelse, og det er arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaring, mens arbeidsgiver er ansvarlig for å beregne riktig.

Lønnsansiennitet beregnes etter fylte 18 år. All offentlig tjeneste skal regnes med i lønnsansienniteten, all relevant privat tjeneste regnes, samt all privat tjeneste etter fullført PPU. Omsorgstjeneste og verneplikt beregnes også. Deltidsstilling regnes på lik linje med heltidsstilling, så lenge arbeidet er av fast art. Tilkallingsvikariater regnes som hovedregel ikke.

Bestemmelsen finner du i hovedtariffavtalens §12:

§ 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser

12.1 Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

12.1.1 Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:

Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.

(…)

Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

(…)

Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært avbrudd i tjenesten.

For undervisningspersonale godskrives i tillegg lønnsansiennitet for privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

12.1.2 Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten. Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives.

12.1.3 Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Dette skal du tjene som lektor
Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.
Lønn
Tariffoppgjøret 2021
Tariffoppgjøret 2021 er et mellomoppgjør. Da forhandler man kun om lønn.