image-3
Lønn

Beregning av ansiennitet i KS

Lønnsansienniteten beregnes ved ansettelse, og det er du som arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaringen din.
AVRedaksjonen
14. februar, 2023

For å plasseres inn i minstelønnstabellen i KS (fylkeskommunene og alle kommuner unntatt Oslo), må lønnsansienniteten beregnes.

Din ansiennitet skal beregnes ved ansettelse, og det er arbeidstaker som er ansvarlig for å dokumentere arbeidserfaring. Arbeidsgiver er ansvarlig for å beregne riktig ansiennitet.

Lønnsansiennitet beregnes etter fylte 18 år. All offentlig og privat tjeneste skal regnes med i lønnsansienniteten. Omsorgstjeneste og verneplikt beregnes også.

Deltidsstilling regnes på lik linje med heltidsstilling, så lenge arbeidet er av fast art.

Tilkallingsvikariater regnes som hovedregel ikke.

Bestemmelsen finner du i hovedtariffavtalens §12:

§ 12 Ansiennitet og andre lønnsbestemmelser

12.1 Lønnsansiennitet

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år. Ansiennitetsdatoen fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Det gis ikke lønnsansiennitet etter flere bestemmelser for samme tidsrom.

12.1.1 Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:
All tidligere privat og offentlig tjeneste godskrives i lønnansienniteten.

Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke.

(…)

Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten.

12.1.2 Fravær uten lønn i forbindelse med foreldrepermisjon eller videreutdanning medregnes med inntil samlet 2 år i lønnsansienniteten.
Fravær i forbindelse med verneplikt godskrives.

12.1.3 Ved omgjøring av stilling som følge av utdanning og/eller endrede arbeidsoppgaver beholdes tidligere fastsatt lønnsansiennitet.

Er du ikke medlem i Lektorlaget? Les mer om hvorfor du bør bli det her! (lenke)

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.