Sykmelding

Hvor mange egenmeldinger kan man ha i året?

JUNI, 2020

SVAR:

Minimumsordningen i folketrygdloven sier at du kan ha opptil fire egenmeldinger, det vil si sykefravær uten legeerklæring, i løpet av en tolvmånedersperiode. Hver egenmelding kan være på opptil tre dager.

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren din i minimum to måneder for å ha rett til egenmelding. Følg arbeidsgivers rutiner for egenmelding når du melder fra om sykdom. Utover dette må du ha sykmelding.

Merk deg følgende:
Hvis arbeidsgiveren din er en såkalt IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv-virksomhet) etter den nye IA-avtalen (2019), kan du etter folketrygdloven ha utvidet rett til egenmelding i arbeidsgiverperioden på 16 dager hvis dette er avtalt mellom arbeidsgiveren din og de tillitsvalgte. Spør din tillitsvalgte eller arbeidsgiver om hva ordningen er der du jobber

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler