Sykmelding

Hvor mange egenmeldinger kan man ha i året?

JUNI, 2020

SVAR:

Minimumsordningen i folketrygdloven sier at du kan ha opptil fire egenmeldinger, det vil si sykefravær uten legeerklæring, i løpet av en tolvmånedersperiode. Hver egenmelding kan være på opptil tre dager.

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren din i minimum to måneder for å ha rett til egenmelding. Følg arbeidsgivers rutiner for egenmelding når du melder fra om sykdom. Utover dette må du ha sykmelding.

Merk deg følgende:
Folketrygdlovens regler som beskrevet ovenfor angir et minimum for arbeidstakers rett til å bruke egenmelding. I mange virksomheter gjelder en utvidet egenmeldingsordning, som gir deg rett til å bruke egenmelding for flere dager og flere ganger i året.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler