Arbeidsforhold

Kan man bli pålagt å jobbe hjemmefra når man er 100% sykmeldt?

JUNI, 2020

Kan arbeidsgiver kreve at jeg legger ut beskjeder til elevene mine på skolens læringsplattform og planlegger undervisningen for vikarer? Ledelsen mener at det fortsatt er jeg som har det overordnede ansvaret for undervisningen, selv om jeg er sykmeldt. Stemmer det?

SVAR:

Folketrygdloven slår fast at 100% sykmelding betyr at arbeidstaker ikke kan jobbe i det hele tatt i den perioden man er sykmeldt. Har du fått en vikar for hele sykmeldingsperioden din, skal denne overta alt av planlegging, gjennomføring og etterarbeid som du normalt ville ha gjort. Uansett (om flere vikarer skal jobbe for deg) kan ikke skolen pålegge deg arbeid når du er 100 % sykemeldt.

Det er selvsagt det beste hvis du kan gi noen korte stikkord til ledelsen om hvilke emner det skal arbeides med. Sannsynligvis har du tilgjengelige planer som går over tid og som vikarene kan ta utgangspunkt i, men du skal ikke planlegge timer, rette og så videre, når du er 100% sykmeldt. Du skal konsentrere deg om å bli frisk.

Hvis du er delvis sykmeldt, vil det i større grad være rom for skjønn, avhengig av sykdom og sykdomsgrad samt hvor/hvilke fag læreren underviser i. Her må du og ledelsen finne frem til gode løsninger. Det beste for deg er at du selv har innspill til ledelsen om hvordan ting kan løses innenfor de rammene som sykmeldingen din gir.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler