Sykmelding

Har jeg krav på full utbetaling av lønn fra NAV når jeg går ut i fødselspermisjon i januar hvis jeg blir sykemeldt over en lengre periode i forbindelse med svangerskapet i høst?

JUNI, 2020

SVAR:

Hovedregelen for utbetaling av foreldrepenger er at man har vært i arbeid seks av de ti siste månedene før fødselen. Likestilt med arbeid etter denne regelen, er sykepenger.

Man mister altså ikke rett til foreldrepenger fordi man er sykemeldt under graviditeten. Utover rettighetene man har til foreldrepenger fra folketrygden (NAV), har du etter hovedtariffavtalen på KS-området rett til full lønn under permisjon ved svangerskap og fødsel, så sant du har vært i inntektsgivende arbeid i seks av de ti siste månedene før permisjonen tar til, jf. kapittel 1, § 8. Også etter hovedtariffavtalen vil man regne sykepenger som inntektsgivende arbeid.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler