Permisjon

Har man rett til ulønnet permisjon etter endt foreldrepermisjon?

JUNI, 2020

SVAR:

Etter ett års lønnet foreldrepermisjon, har hver av foreldrene i tillegg rett til ulønnet permisjon i inntil tolv måneder. Denne permisjonen må tas i umiddelbar sammenheng med den lønnede permisjonen.

Det gis ikke rett til ulønnet permisjon dersom man har hatt delvis permisjon – altså kombinert å jobbe deltid samtidig med permisjonen.

Dersom det likevel er et ønske om ulønnet permisjon, kan det være en mulighet å søke om redusert arbeidstid som følge av vektige velferdsgrunner, som for eksempel at barnet ikke har fått barnehageplass.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler