vaksine

image-9
Arbeid
Norsk Lektorlag er bekymret for pandemislitasje i skolen
SSBs tall avdekker at sykefraværet er på hele 5,5 prosent i skolen i tredje kvartal 2021. - Dette er det høyeste det har vært hittil målt i pandemien, sier Rita Helgesen, leder av Norsk Lektorlag.
image-7
Arbeid
Ønsker boosterdose til lektorer og lærere
Akademikerne vil at lærere prioriteres for en tredje vaksinedose. – Vi ser at smitten øker, også på skolene. De lektorene og lærerne som ønsker det, bør få tilbud om boosterdose, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorl...
Bilde av skoleelev som skal ta selvtest for koronavirus på Apalløkka skole i Oslo, 6. september 2021. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB.
Arbeid
Koronasmitte: Er vi forberedt på vinteren?
Smitten i Norge øker. – Det haster å få på plass smitteforebyggende tiltak, beredskapsplaner, samt forståelig testregimer, sier Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag. Hun deltok denne uken i et møte med kunnskapsministe...
image-4
Arbeid
Skolestart 2021: Nye smitteverntiltak
Det er igjen skolestart under pandemi. Trafikklysmodellen gjelder fortsatt, men testregime skal erstatte smittekarantene på skolene. - Åpne skoler forutsetter friske lektorer og lærere. Vi oppfordrer alle kommuner til å ...
image-2
Arbeid
Sen og utydelig vaksineprioritering
Regjeringen ønsker endelig å prioritere ansatte i skolen i vaksinekøen, men det blir opp til kommunene å gjøre prioriteringen. Uten prioritering kan de siste som vaksineres av ansatte i skolen, ikke ha oppnådd full besky...
Lektorlaget krever at ansatte i skolen prioriteres for vaksiner umiddelbart i smitteutsatte områder
Lektorbloggen
Gi lærerstanden tilbud om vaksine nå – og senest innen skolestart
Lektorlagets tillitsvalgte melder om et økende trykk fra medlemmer som har stått i skoler med haltende smittevern. Samtidig har budskapet ovenfra vært at smitte ikke spres i skolen.
Arbeid
Krever tilbud om vaksinering nå
Ansatte i skoleverket med elevkontakt må prioriteres i vaksinekøen. Dette krever Norsk Lektorlag sammen med Utdanningsforbundet, Skolens Landsforbund og Fagforbundet i et brev til statsministeren.
Arbeid
Lærere i smitteområder må vaksineres nå
På grunn av ulikt smittevern og mer smittsomt virus, mener Lektorlaget det er nødvendig å prioritere lektorer og lærere til vaksinasjon i områder der smitten er høyest.