Lektorlaget krever at ansatte i skolen prioriteres for vaksiner umiddelbart i smitteutsatte områder
Lektorbloggen

Gi lærerstanden tilbud om vaksine nå – og senest innen skolestart

Lektorlagets tillitsvalgte melder om et økende trykk fra medlemmer som har stått i skoler med haltende smittevern. Samtidig har budskapet ovenfra vært at smitte ikke spres i skolen.
AVRita Helgesen
22. april, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Å vaksinere lærerstanden innen skolestart er et absolutt krav.

I over ett år har vi meldt inn til myndighetene og statsråden om dårlig smittevern, veiledere som ikke fungerer, og dårlig tilrettelegging. Vi har overbrakt frustrasjon og engstelse fra tillitsvalgte og medlemmer, men har jobbet i motbakke hele veien. Folkehelseinstituttet har hatt all faglig makt i disse prosessene.

På bekostning av ansatte

Fra nyttår har vi flere ganger registrert at både assisterende helsedirektør Espen Nakstad og direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet har uttrykt bekymring for økt smittespredning i skolen med mutantsmitten.

Flere ganger har Helsedirektoratet sagt at man må få bukt med smittespredning i skolen, og at de tiltakene vi har hatt til nå, ikke har vist seg tilstrekkelige i møte med mutantsmitte.

Parallelt med dette har vi vært i møter med FHI som her synes å ha ett eneste oppdrag: Å berolige lærerorganisasjonene med at lærerne ikke smittes mer enn andre yrkesgrupper, at barn og unge smitter i mindre grad enn andre, og at det tross mutantsmitte ikke er flere smitteutbrudd ved skoler enn i fjor høst. Det overordnede målet har vært å skjerme barn og unge fra de tyngste tiltakene – derfor har man strenge tiltak i samfunnet ellers. Men altså på bekostning av dem som jobber i skolene.

Avviser bekymringer

Vi har gjentatte ganger siden pandemien startet, varslet om manglende smittevern for ansatte. De er bekymret for å bli utsatt for smitte.

Dette avvises hver gang av FHI, som svarer at bekymringene er basert på et manglende faktagrunnlag. FHI har all makt i hvordan smittevernet i skolen skal være, og de holder hardt på at det er større sannsynlighet for at elevene smitter hverandre utenfor skolen enn på skolen. Rapporter fra Danmark peker på det motsatte.

Tidligere i vinter fikk vi en 10 minutter lang video fra FHI. Der forklarer og legger de frem statistikk de mener viser at det ikke er stor smittefare i skolene eller at lærerstanden er spesielt utsatt. Denne videoen ønsket de at organisasjonene skulle dele for å berolige medlemmene våre. Vi har ikke fulgt oppfordringen.

Absolutt krav

Det var med stor lettelse vi mottok nyheten i april om at FHI åpnet for at ansatte i skolen bør prioriteres i vaksinekøen – etter at lærerorganisasjonene har bedt om dette i flere måneder. Så kom nyheten om at vaksinasjonsprosessen kan bli forsinket med inntil tolv uker.

Skoleansatte må være trygge på jobben. Frustrasjonen øker i omfang når mange opplever at ingenting skjer i praksis på den enkelte skole, uansett oppdateringer og trafikklysmodeller. Mange av våre medlemmer har måttet kjempe for å få lov til å bruke munnbind i overfylte klasserom.

Nå krever Lektorlaget at ansatte i skolen prioriteres for vaksiner umiddelbart i smitteutsatte områder – men også at de som jobber der det pr. i dag er lite smitte, prioriteres så snart risikogruppene og helsepersonell er vaksinert. Det er et absolutt krav fra Norsk Lektorlag at samtlige som jobber i skolen, kan være fullvaksinerte før neste skoleår starter midt i august. 

Innlegget var først på trykk i Aftenposten 20. april 2021.

se mer innhold fra kategorien

Lektorbloggen
koronavaksine

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Tause klasserom er et demokratisk problem
Et trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene skal trives og lære – det er alle enige om. Utfordringen er at bestemmelsene for skolemiljø praktiseres feil, og det har ført til tause klasser...
Lektorbloggen
10 råd for å rekruttere og beholde lærere og lektorer
Skole og utdanning topper listen over saker som betyr noe for folk flest ved valg, men debatten preges av symbolsaker som skolemat og lekser. Her er ti råd til politikere for å rekruttere og beholde f...
Lektorbloggen
Skolens voldelige dilemma
Hva skjer dersom jeg velger å ikke gripe inn mot utagerende elev, av hensyn til egen helse? Vil jeg da kunne forvente anklager om å ha ikke ha gjort jobben min?