Lektorkonferansen

image-6
Utdanning
Tre nøtter for fullføringsreformen
Skal Norge lykkes i å få flere til å fullføre videregående utdanning, trenger vi flere kompetente lærere og lektorer, faglig kvalifiserte elever og nok penger til å realisere ambisjonene i fullføringsreformen.
image-8
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2020: Ytringsfrihet i skolen
Danner skolen fortsatt ytringsfrihetens grunnmur? Tør elever og lærere å bruke ytringsrommet? Lektorkonferansen er Norsk Lektorlags årlige konferanse om utdanningspolitikk og utdanningsfaglige spørsmål.
image-7
Lektorbloggen
Problematiske tegninger kan utvikle samfunnet
Jeg viser kontroversielle meningsytringer fordi de er en mulighet til å utvikle refleksjonsevne, forståelse og kritisk ettertanke hos unge mennesker, skriver lektor Trine Lise Gressløs.
image-6
Lektorbloggen
Tiden har løpt fra sinte protester mot romaner og karikaturer
image-8
Lektorbloggen
En mer inkluderende samfunnsdebatt – ja, takk!
Vi må gjøre noe med frykten for hets og trusler i sosiale medier mot dem som ytrer seg offentlig, skriver Nancy Herz i Lektorbloggen.
image-9
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2019: Curling- eller kunnskapsskole?
Tema for årets lektorkonferanse som ble arrangert 14. november var «Curlingskole eller kunnskapsskole?» Dette ble belyst gjennom flere spennende innlegg.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2019: Curlingskole eller kunnskapsskole?
Hvordan ruster en fagfornyet skole elevene for fremtidens arbeidsliv? Er ungdommen mer stresset enn før, og er det egentlig skolen som skaper stresset?
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2018: Karakterstrid i skolen
Hvordan påvirker fornyede skolefag eksamen og vurdering? Norsk Lektorlag tar debatten på Litteraturhuset torsdag 15. november 2018. Følg konferansen direkte her.
Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen 2017
Norsk Lektorlag har aner fra 1892, ble gjenstiftet i 1997 og feirer 20 års-jubileum i 2017. Lektorkonferansen 2017 vil belyse hva lektoridentiteten med sin faglighet og profesjonsstolthet betyr for norsk skole, og profes...