Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på Lektorkonferansen i 2021. Bilde.
Om Norsk Lektorlag

Her kan du se Lektorkonferansen! Bli med på Norsk Lektorlags 25-årsjubileum

Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene? Hva har gitt grunnlag for vekst? Meld deg på årets lektorkonferanse – vi skal feire Norsk Lektorlags 25-årsjubileum og benytter anledningen til å også se fremover.
AVRedaksjonen
14. november, 2022
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Bildet: Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus holdt innlegg på Lektorkonferansen i fjor. Foto: Thomas Eckhoff

Hvor var du da Norsk Lektorlag ble stiftet i 1997? Hvilke trender dannet grunnlaget for at en ny fagforening for lektorer så dagens lys?

Se hele programmet for Lektorkonferansen 2022 her (lenke).

Tirsdag 22. november inviterer Lektorlaget til live podcast fra scenen. Du vil få høre om stiftelsen av Norsk Lektorlag og om det som er blitt omtalt som et lektoropprør mot nedvurdering av faglig fordypning og antiintellektualisme.  

I konferansens andre del vender vi blikket fremover. Hvordan ser morgendagens skole ut? Vi utfordrer sentrale skolepolitikere til å peke ut hva de mener er politikernes viktigste jobb fremover. Vi skal også ta et dypdykk i dagens lektorutdanning og belyser noen av samfunnstrendene som påvirker dagens og morgendagens elever.

– Jeg gleder meg til å feire Norsk Lektorlag. Lektorlaget står i bresjen for en faglig sterk skole. Vi jobber for lektorenes lønns- og arbeidsforhold spesielt, og vi mener det bør være kompetansekrav i alle fag, på alle trinn. Norsk Lektorlag er en sterk og uredd stemme i norsk skolepolitikk, sier lektorlagsleder Helle Christin Nyhuus.

Lektorkonferansen er gratis og åpen for alle som har meldt seg på. 

Kan du ikke komme? Fortvil ikke, du kan delta digitalt! Vi strømmer konferansen på nettsiden vår lektor.no. Du trenger ikke å melde deg på for å følge konferansen digitalt.

Vi legger ut konferansen i opptak i ettertid.

Program Lektorkonferansen kl. 12-15 

Konferansier: Tonje Leborg, forhandlingssjef i Norsk Lektorlag

Sesjon 1 Norsk Lektorlag 25 år

12.00                    Åpning: Velkommen til jubileumskonferansen
Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus

12.15                    Livepodcast: Historietimen 
Hvorfor ble Norsk Lektorlag stiftet? Hva har vært de viktigste kampsakene og hva har gitt grunnlag for vekst? Programledere (og lektorer) Henning Mortensen, Jørgen Lie og Hans Wilhelm Rossvoll-Horntvedt (også kjent fra historiepodden «Den gang da») skal sammen med gjester ta oss igjennom de viktigste hendelsene i utviklingen av det som har formet Norsk Lektorlags 25 års historie.

13.20                    Pause

Sesjon 2 Morgendagens skole

13.30                    Utdanningspolitikken i dag påvirker morgendagens skole 
Vi spør sentrale utdanningspolitikere om hva de mener vil være de viktigste innsatsfaktorene for å lykkes i å bevare en god fellesskole med godt kvalifiserte lærere/lektorer og motiverte elever.
Abid Raja (Venstre), Hege Bae Nyholt (Rødt) Jan Tore Sanner (H) og Marit Knutsdatter Strand (SP)

14.00                    Lektorutdanningen, lektorstudenter og morgendagens skole 
Undervisningen til de som skal undervise er i stadig endring. Hvordan står det til med dagens lektorutdanning? Hva ligger av rammer og føringer? Hva kjennetegner dagens lektorstudenter, og hvordan bidrar dette til å påvirke morgendagens skole?
Cecilie Thorbjørnsen Mork, studieleder ved Avdeling for lærerutdanning på UiA og leder av Nasjonalt fagorgan for lektorutdanning 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU-A).

14.20                    Praktisk udugelighet  
Barndom og ungdomstid er blitt mer institusjonalisert, organisert og digitalisert, med en praktisk fordumming som resultat. Er dette et problem, bør skolen kompensere for utviklingen, og i så fall hvordan?»
Kristoffer Chelsom Vogt som er professor i sosiologi og instituttleder på Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

14.45                    Hva vil bli vektlagt i utformingen av utdanningspolitikken fremover? Og hvordan vil det merkes i klasserommene?
Kunnskapsminister Tonje Brenna

15.00                    Avslutning

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre
Denne høsten er det landsmøte 23 og 24. november. Da skal også nytt sentralstyre velges. Dagens leder Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Olav S. Myklebust som 1. nestleder og David M. Graatr...