Om Norsk Lektorlag

Lektorkonferansen 2019: Curlingskole eller kunnskapsskole?

Hvordan ruster en fagfornyet skole elevene for fremtidens arbeidsliv? Er ungdommen mer stresset enn før, og er det egentlig skolen som skaper stresset?
AVRedaksjonen
02. oktober, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Curlingskole eller kunnskapsskole?

Lektorkonferansen 2019 vil belyse motsetningen mellom ungdommers opplevde stress, og det nødvendige ubehaget skolen utsetter dem for. Er ungdommen mer stresset enn før, og er det egentlig skolen som skaper stresset? Hvor går grensen for skolens nødvendige ubehag når en fagfornyet skole skal danne elevene for livet og utdanne dem for fremtidens arbeidsliv?

Tid: torsdag 14. november 2019, kl 10-13
Sted: Scandic Solli (Parkvn. 68, Oslo)

Jan Tore Sanner
kunnskapsminister
Trygve A. Børve
psykolog
Torberg Falch
professor, NTNU
Idunn Seland
forsker, Oslomet
    
Rita Helgesen
leder Norsk Lektorlag
Rahman Chaudry
medl. Stoltenbergutv.
Guri Melby
stortingsrepr. (V)
Nina Sandberg
stortingsrepr. (Ap)
    
 
Kristin Ask
lektor
Wenche B. Rasen
Norsk Lektorlag
Aslak Bonde
møteleder

PROGRAM

Forskriftsfestet lærelyst?

Lektorer og tillitsvalgte skal medvirke til at nye læreplanforskrifter utvikler norsk skole i riktig retning. Samtidig mener noen det bør lovreguleres at lærernes vurdering skal fremme elevenes lærelyst og motivasjon. Blir det bra fagfornyelse av det?

Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag

Statsrådssamtalen, kunnskapsminister Jan Tore Sanner i samtale med Aslak Bonde

Curlingskole eller kunnskapsskole?

En lektors betraktninger om forholdet mellom elevenes rettigheter og lærernes undervisningsoppdrag etter fagfornyelsen.

Kristin Ask, lektor Oslo katedralskole

Kristin Ask har hovedfag i litteraturvitenskap og underviser i norsk, historie og samfunnsfag ved Oslo katedralskole. Hun er en aktiv samfunnsdebattant, og var medlem i programkomitéen for Norsk Lektorlags utdanningspolitiske program.

For stort ubehag – eller for liten evne til å tåle?

Om ungdommers opplevelse av stress, og skolens rolle i dette

Trygve A. Børve, psykolog,

Trygve A. Børve er en erfaren psykolog og kliniker som også har arbeidet med forskning, som helsebyråkrat og leder. Han er opptatt av og underviser i tema knyttet til utvikling og utviklingsskader ved flere universitet og høyskoler. Han har bidratt til og utviklet flere program for voksne og ungdom der målet er å utvikle ferdigheter i å mestre ulike former for belastning.

Skoleprestasjoner, læringspress og samfunnsutvikling

Torberg Falch, professor og instituttleder, NTNU

Torberg Falch er professor i samfunnsøkonomi og instituttleder på Institutt for lærerutdanning på NTNU. Han har i en årrekke forsket på utdanningsøkonomi, blant annet på ulike sammenhenger knyttet til karakterer og frafall i skolen.

Gir skolen elevene fagkunnskapen de trenger for aktivt medborgerskap?

Demokrati og medborgerskap er ett av tre overgripende temaer som nå kommer inn i læreplaner i flere fag. Hva sier ICCS-undersøkelsen om elevenes demokratiforståelse?

Idunn Seland, Storbyuniversitetet Oslo Metropolitan University

Idunn Seland er ph.d. i sosiologi med hovedfag i statsvitenskap, med spesialisering i politikk for medborgerskap og integrasjon i velferdsstaten. Forskningsinteresser er skolepolitikk og utdanning, Seland har ledet flere forskningsbaserte evalueringer av skole- og velferdspolitiske tiltak. Hun arbeider kvalitativt, men samarbeider ofte med kvantitativt orienterte forskere.

Kunnskapssynet i fagfornyelsen

Fagfornyelsen er en stor omstillingsprosess i norsk skole. Lektorer og lærere må rustes til undervisning og profesjonsfaglig samarbeid etter nye læreplanforskrifter. Overgripende tverrfaglige temaer kan gi forventning om endring av partsregulert samarbeid. Hvordan ivaretas elevenes behov for solid fagkunnskap med Fagfornyelsen? Og hvorfor er lektorene avgjørende for å få mindre stofftrengsel og mer dybdelæring.

Wenche B. Rasen, spesialrådgiver Norsk Lektorlag

Wenche B. Rasen er utdannet samfunnsviter, og arbeider som spesialrådgiver i Norsk Lektorlag, med utredning og forskning. Hun deltar i Utdanningsdirektoratets arbeidsgruppe for fagfornyelsen og Akademikernes kunnskapsnettverk.

Paneldebatt, ledet av Aslak Bonde

Trygve A. Børve
Torberg Falch
Kristin Ask
Rita Helgesen
Nina Sandberg stortingsrepresentant (Ap), medlem av Utdannings- og forskningskomitéen
Guri Melby stortingsrepresentant (V), medlem av Utdannings- og forskningskomitéen
Rahman Chaudry (medl. av Stoltenbergutvalget, tidl. leder av Elevorganisasjonen)

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre
Denne høsten er det landsmøte 23 og 24. november. Da skal også nytt sentralstyre velges. Dagens leder Helle Christin Nyhuus er innstilt som leder, Olav S. Myklebust som 1. nestleder og David M. Graatr...