image-7
Om Norsk Lektorlag

Lektorkonferansen 2021: Se den her!

Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Er det riktig oppskrift?
AVRedaksjonen
17. november, 2021
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lektorkonferansen er Norsk Lektorlags årlige konferanse om utdanningspolitikk og utdanningsfaglige spørsmål.

Fullføringsreformens hovedmål er at flere skal fullføre videregående skole. Fullføringsprosenten på studieforberedende er allerede høy, men reformen setter også bedre studieforberedthet som et mål.

På studieforberedende utdanningsprogram skal man utarbeide en ny fag- og timefordeling. Elevene skal få mer trening i å lese lengre krevende tekster, akademisk skriving og kritisk tenkning. Fullføringsreformen legger opp til større valgfrihet og mer dybdelæring som skal føre til bedre studieforberedthet. Her ligger det noen utfordringer og motsetninger.

Her kan du se de ulike delene av programmet:

Er elevene klare for å ta disse valgene?

Er fordypning og valgfrihet løsningen på fullføring og studieforberedthet?

Treffer reformen med tiltakene den foreslår for å bedre studieforberedtheten, eller er det skivebom?

Programoversikt:

Aslak Bonde er konferansier.
Kl. 14.00Rita Helgesen, leder Norsk Lektorlag, innleder konferansen.
Kl. 14.05Tine S. Prøitz, prof. i pedagogikk og medlem i Liedutvalget,
presenterer fullføringsreformen og dens utfordringer.
Kl. 14.15Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn presenterer forskning om overgangen mellom
ungdomsskolen og videregående: Hvor klare er de for spranget?
Lektor Knut Kasbo har hatt seks 10. klasser siden 2009, og forteller om sine
erfaringer fra klasserommet med elever som skal begynne på videregående.
Lektor Helle C. Nyhuus jobber på Drammen vgs. og forteller om erfaringen
med elever som snart er ferdige med videregående og skal videre i livet.
Kl. 14.50Benstrekk
Kl. 15.00Paneldebatt: Fullføringsreformen legger opp til at større valgfrihet og
dybdekunnskap skal gi mer studieforberedte elever. Er det riktig oppskrift?
I panelet:
Marianne Aasen (skal lede Opptaksutvalget)
Sara Berge Økland (leder Lektorstudentene)
Tom Lindstrøm (prof. i matematikk ved UiO)
Berit Lødding (forsker ved NIFU)
Rita Helgesen (leder Norsk Lektorlag)
Kl. 15.45Pause
Kl. 16.00Debatt om fullføringsreformens virkemidler.
Panel:
Jan Tore Sanner (Høyre, medlem i utdanningskomiteen)
Freddy André Øvstegård (SV, medlem i utdanningskomiteen)
Anja Johansen (Venstre)
Olav S. Myklebust (lektor, satt i Liedutvalget)
Rita Helgesen (leder Norsk Lektorlag)
Kl. 16.30Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap)
Spørsmål til statsråden fra salen, både den digitale og den fysiske.
Kl. 17.00Aslak Bonde avslutter
Ferdig kl. 17.05

se mer innhold fra kategorien

Om Norsk Lektorlag
Lektorkonferansen

Flere artikler du kanskje er interessert i

Om Norsk Lektorlag
Velkommen til Lektorlagets 18. landsmøte
I dag åpnet leder Helle Christin Nyhuus Lektorlagets 18 landsmøte.
Om Norsk Lektorlag
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Om Norsk Lektorlag
Norsk Lektorlags landsmøtesaker 2023
I slutten av november kommer over 80 delegater til Oslo for å delta på Norsk Lektorlags landsmøte.