Undervisning

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Undervisning
SVAR:

Nei, og ja.

Det finnes ingen regler som angir det maksimale antallet elever i en klasse. Men det finnes en generell regel i opplæringsloven § 8-2 (ekstern lenke), som krever at elevantallet i klassene skal være «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg».

Fordi regelen er generelt utformet, tolkes den svært ulikt. Norsk Lektorlag kritiserte dette i vårt høringssvar til ny opplæringslov (lenke). Vi mener begrepet «pedagogisk forsvarlig» må fylles med innhold og tydeliggjøres.

Det finnes også en anbefalt arealnorm fra Helsedirektoratet. Les mer om den her:«Stemmer det at det eksisterer et arealkrav for antall elever per klasser

Les mer
Korona
SVAR:

Elever i karantene bør kunne jobbe hjemmefra ved kortvarig fravær. Ved langvarig fravær bør skoleeier planlegge oppfølging på annen måte, som bruk av digitale hjelpemidler og kommunikasjon gjennom læringsplattformer. 

Utdanningsdirektoratets side «Opplæring til elever som ikke kan møte på skolen»

Utdanningsdirektoratets side «Digital undervisni

Les mer

Mest leste artikler