Personvern

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Korona
SVAR:

Nei, du har ikke rett til å vite hvilke elever som er korona-smittet.

Informasjon om elevenes helsetilstand er sensitive personopplysninger og omfattes av taushetsplikten. Hverken skoleledelsen eller helsemyndighetene kan fritt informere om hvilke elever som er smittet, med mindre eleven (som er over 16 år) eller foresatte (til elever som er under 16 år) har samtykket til at informasjonen skal deles.

Kommunen er ansvarlig for smittesporing, og skal ved påvist smitte ta kontakt med skolen og sørge for at nærkontakter blir sporet opp. Hele klassen vil kunne bli regnet som nærkontakter og om nødvendig få pålegg om karantene. Om en av dine nærkontakter har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet, men det er i

Les mer