Personvern

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Lektorjobben
SVAR:

Norsk Lektorlag får stadig flere henvendelser om opphavsrett. Helt sentralt for svaret på spørsmålet er om opptaket er opphavsrettslig vernet etter reglene i åndsverkloven. I så fall vil du som har laget opptaket, ha rettigheter knyttet til hvem det gjøres tilgjengelig for.

For at undervisningen skal være opphavsrettslig beskyttet etter åndsverkloven, må den ha tilstrekkelig grad av egenart, slik at den oppfyller kravene til det opphavsrettslige begrepet verkshøyde. Det vil si at undervisningen er original, egenartet og nytenkende. 

Normalt mangler mye av den vanlige klasseromsundervisningen i grunnskolen og videregående tilstrekkelig egenart til å oppfylle åndsverklovens krav til verkshøyde. I tillegg

Les mer
Korona
SVAR:

Nei, du har ikke rett til å vite hvilke elever som er korona-smittet.

Informasjon om elevenes helsetilstand er sensitive personopplysninger og omfattes av taushetsplikten. Hverken skoleledelsen eller helsemyndighetene kan fritt informere om hvilke elever som er smittet, med mindre eleven (som er over 16 år) eller foresatte (til elever som er under 16 år) har samtykket til at informasjonen skal deles.

Kommunen er ansvarlig for smittesporing, og skal ved påvist smitte ta kontakt med skolen og sørge for at nærkontakter blir sporet opp. Hele klassen vil kunne bli regnet som nærkontakter og om nødvendig få pålegg om karantene. Om en av dine nærkontakter har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet, men det er i

Les mer