Overtid og merarbeid

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Overtid og merarbeid
SVAR:

Dette er ikke greit. Tillitsvalgte ved hver enkelt skole bør ta dette opp og avklare med arbeidsgiver hva som forventes, og hvem som vil betale for den ekstra tiden. 

Dere må synliggjøre for ledelsen hva merarbeidet innebærer for den enkelte lærer. For å dokumentere omfang av merarbeidet bør dere ha en dialog med lokal arbeidsgiver om: 

1)  hvilke arbeidsoppgaver som ikke skal utføres fremover basert på at den totale arbeidsbelastningen er for stor, og langt større enn vanlig

2) hvordan den nåværende situasjonen med mye merarbeid ikke er i samsvar med arbeidstidsavtalen

3) hvilke endringer som kan gjøres i den lokale arbeidstidsavtalen, eller arbeidsplanen til den enkelte  basert på det me

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Ja, det kan du. Snakk med din leder om hvor tilgjengelig de forventer du skal være på digitale flater. Henvendelser utenom den ytre rammen for arbeidstid er strengt tatt overtid, og må avtales

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Å ha undervisning både fysisk og digitalt samtidig krever mer planlegging, og mer tid til for- og etterarbeid. Å undervise på to flater er dobbeltarbeid, og må kompenseres for dette. I noen fag (for eksempel fysikk) er samtidig hybridundervisning nesten umulig.

Hvordan undervisning på to flater skal håndteres, må diskuteres og avtales av tillitsvalgte og arbeidsgiver lokalt. Alternativt må du som ansatt ta dette opp med din nærmeste overordnede selv.

Les mer
Overtid og merarbeid

SVAR:

Det kan være utfordrende å kombinere administrative lederoppgaver med undervisning, og ofte må for- og etterarbeid knyttet til undervisning skje hjemme på kveldstid. Ledere, deriblant avdelingsledere, som har undervisningsplikt, skal legge undervisningen inn i sin ordinære arbeidstid – det vil si i en 37,5 timers arbeidsuke over 45 uker. Det betyr at det skal være plass til for- og etterarbeidet i den ordinære arbeidstiden, og at man ikke kan skrive overtidstimer for arbeid som gjøres hjemme.

Les mer
Lønn og pensjon

Jeg får fast overtidsbetalt i beskjeftigelsen min. Nå er jeg sykmeldt. Har jeg krav på å få overtidsbetalingen regnet med i beregningsgrunnlaget for sykepenger?

SVAR:

Hovedregelen er at overtidsbetaling ikke gir rett til sykepenger, hverken etter folketrygdloven eller etter hovedtariffavtalen. Men det er gjort unntak for overtid som lovlig er gitt som en fast ordning. Ifølge folketrygdloven inngår lønn for overtid i sykepengegrunnlaget hvis overtiden er pålagt og inngår i arbeidsavtalen.

Les mer

Mest leste artikler