Korona

Rektor vil pålegge lærerne ved min skole å filme timene for å gi elever som er hjemme et godt opplæringstilbud. Er filming i klasserommet greit?

SEPTEMBER, 2020

SVAR:

Både lyd (når lærer eller elever snakker i klasserommet) og bilde (det at lærerens eller elevens ansikt vises på en skjerm) er en personopplysning. Skal det installeres kamera for direkteoverføring i klasserommet, må alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes via stemme eller ansikt gi et fritt og informert samtykke til filmingen før filmingen gjennomføres.

Personvernombudene i den enkelte kommune/ fylkeskommune må involveres aktivt i vurderingen av hva som vil være lovlig bruk av digitale overføringer fra en klasseromsituasjon. Dette gjelder ved direktesendte overføringer i sanntid. For opptak gjelder langt strengere krav.

Selv om man kan tenke at bare læreren blir filmet i en undervisningssituasjon, er dette urealistisk. Norske lærere driver ikke foredragsvirksomhet, men undervisning. Det er interaktivt arbeid mellom læreren og den enkelte elev og gruppen av elever. En lærer kan ikke være både lærer for elevene på skolen og filmprodusent for elevene som er hjemme samtidig.

Live-strømming handler også om dynamikken i klasserommet, som er avhengig av at klasserommet er et trygt og godt sted å være for å lære. Når elevene vet at rommet filmes, vil mange ikke ønske å snakke i klasserommet. Hvem vil svare i et klasserom når de ikke vet hvem som sitter og følger, og kanskje gjør opptak i den andre enden? Særlig for elever med dyskalkuli og dysleksi kan direktestrømming/ filming av timer oppleves problematisk.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss