Korona

Jeg er faglærer. Hvor mye arbeid kan arbeidsgiver pålegge meg for å gi elever på skolen og elever som er hjemme et likeverdig utdanningstilbud?

AUGUST, 2020

SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS2213 gjelder fullt ut. Det vil si at ekstraarbeid skal kompenseres ekstra, altså med overtidsbetaling.

Hvis du skal gjennomføre en undervisningsøkt som skal nå både de som er i klasserommet og de som er hjemme (fjernundervisning), vil det ofte medføre ekstra arbeid. Ikke alle økter er overførbare til det digitale rommet uten en del omarbeiding. 

All omarbeiding er som utgangspunkt ekstraarbeid dersom det innebærer mer tid enn du normalt bruker.

Når det er sagt, har de tillitsvalgte stor grad av avtalefrihet lokalt, og det kan avtales ulike løsninger på den enkelte skole. Noen steder løses fjernundervisning ved at det er lærere som trenger en tilrettelagt arbeidssituasjon (hjemmekontor) som tar fjernundervisningen, andre steder settes det inn to-lærer-system.

Det finnes mange muligheter dersom det er vilje lokalt til å finne løsninger. Undervisningspersonale som nå underviser i klasserommet, skal ikke drive fjernundervisning uten kompensasjon. Dersom det kommer føringer på at det trengs mer utførlige undervisningsopplegg, må dette enten skje ved at du får betalt ekstra for å lage disse oppleggene, eller at det settes inn andre personer til å gjøre denne jobben. Ekstraarbeid skal kompenseres.

Hvis mange er fraværende i din klasse og må følges opp særskilt, snakk med din nærmeste leder og avtal både når ekstraarbeidet skal gjøres og hvordan det skal kompenseres. Noter deg hvor lang tid du bruker på tilleggsoppgaver.

Dette står tydelig i arbeidstidsavtalen for lærere, pkt 5.2, som arbeidsgiver skal respektere:

«Pålagt arbeid ut over oppsatt oversikt/plan, eller oversikter/planer som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.»

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler