Undervisning

Jeg er faglærer. Hvor mye arbeid kan arbeidsgiver pålegge meg for å gi elever på skolen og elever som er hjemme et likeverdig utdanningstilbud?

MARS, 2023

SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS2213 gjelder fullt ut. Det vil si at ekstraarbeid skal kompenseres ekstra, altså med overtidsbetaling.

All omarbeiding er som utgangspunkt ekstraarbeid dersom det innebærer mer tid enn du normalt bruker.

Det finnes mange muligheter dersom det er vilje lokalt til å finne løsninger. Som utgangspunkt stiller opplæringsloven stramme rammer for når fjernundervisning kan skje, men det kan oppstå særlige situasjoner hvor undervisningspersonale også må håndtere elever som er hjemme og syke og som må ha roboter tilstede i klasserommet (for eksempel AV-1).

Undervisningspersonale som nå underviser i klasserommet, skal ikke drive fjernundervisning uten kompensasjon. Dersom det kommer føringer på at det trengs mer utførlige undervisningsopplegg, må dette enten skje ved at du får betalt ekstra for å lage disse oppleggene, eller at det settes inn andre personer til å gjøre denne jobben. Ekstraarbeid skal kompenseres.

Hvis mange er fraværende i din klasse og må følges opp særskilt, snakk med din nærmeste leder og avtal både når ekstraarbeidet skal gjøres og hvordan det skal kompenseres. Noter deg hvor lang tid du bruker på tilleggsoppgaver.

Dette står tydelig i arbeidstidsavtalen for lærere, pkt 5.2, som arbeidsgiver skal respektere:

«Pålagt arbeid ut over oppsatt oversikt/plan, eller oversikter/planer som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.»

Når det er sagt, har de tillitsvalgte stor grad av avtalefrihet lokalt, og det kan avtales ulike løsninger på den enkelte skole.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler