Tillitsvalgt og streik

Kan rektor sette opp digital undervisning ved streik fordi det er mer praktisk?

MAI, 2021

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er den klare hovedregelen, og unntak for digital undervisning skal kun gis der hensyn til smittevern gjør det nødvendig. For eksempel på grunn av karantene hos elever og ansatte eller rødt nivå på skolen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole likevel legger opp til digital undervisning, som ikke er begrunnet i smittevern.

NB: Vær oppmerksom på at det i den pågående streiken kan være avtalt lokale særordninger om smittevernhensyn mellom arbeidsgiver og den lokale streikekomiteen i Unio. Ta kontakt med din hovedtillitsvalgte eller kollegaer lokalt i andre organisasjoner for mer informasjon om slike mulige ordninger.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler