Tillitsvalgt og streik

Kan rektor sette opp digital undervisning ved streik fordi det er mer praktisk?

MARS, 2023

SVAR:

Nei, en slik løsning er ikke akseptabel. Norsk Lektorlag er tydelig på at det vil være streikebryteri og i strid med reglene for når digital undervisning er tillatt.

Fysisk undervisning på skolen er hovedregelen.

Ta umiddelbart kontakt med sekretariatet i Norsk Lektorlag dersom din skole legger opp til digital undervisning under en streik.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss