Tillitsvalgt og streik

Kan det gjøres endringer i timeplanen når det er streik?

MAI, 2021

SVAR:

Nei, oppsatte arbeidsplaner skal følges. Det er i utgangspunktet ikke anledning til å endre disse. Det vil kunne være streikebryteri.

Alle medlemmer som ikke er tatt ut i streik, skal derfor arbeid som vanlig i henhold til sin vanlige arbeidsplan.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss