Arbeidsforhold

Kan arbeidsgiver si meg opp når jeg er syk?

JUNI, 2020

Jeg har vært sykmeldt i over ett år og er fortsatt 100 prosent arbeidsufør. Jeg mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Jeg er usikker på om jeg vil greie å komme tilbake til jobben min, men det er ikke usannsynlig, bare jeg får litt tid på å komme meg. Jeg har fått forhåndsvarsel fra arbeidsgiver om at de vurderer å si meg opp, samt innkalling til et drøftingsmøte. Har arbeidsgiver rett til å si meg opp?

SVAR:

Etter arbeidsmiljøloven § 15–8 kan ikke arbeidsgiver si opp en ansatt på grunn av sykdom de første tolv månedene. Om du har vært syk ut over tolv måneder, kan arbeidsgiver ha en saklig grunn til å si deg opp hvis du fortsatt er syk.

Selv om sykdom kan være en saklig grunn for oppsigelse, skal hvert tilfelle vurderes konkret. I et drøftingsmøte skal du få legge frem ditt syn på saken, og gi arbeidsgiver andre relevante opplysninger, før det tas en beslutning om oppsigelse. Hvis din lege mener at det er gode prognoser for at du helt eller delvis vil greie å komme tilbake til jobb, bør du få en slik erklæring fra legen med i drøftingsmøtet.

Før arbeidsgiver går til oppsigelse skal det foretas en interesseavveining. Arbeidsgivers fordeler med å si deg opp skal være flere enn de ulempene en oppsigelse vil innebære for deg. Det at du er syk og kanskje trenger tilrettelegging senere for å komme tilbake til jobb, gjør deg ekstra sårbar som arbeidssøker ute på arbeidsmarkedet. Dette er et vektig hensyn som arbeidsgiver må ta i betraktning når interesseavveiningen skal tas.

Husk at du har rett til å ta med deg en tillitsvalgt eller en annen rådgiver inn i drøftingsmøtet med arbeidsgiver.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler