Sykmelding

Hvilke plikter har jeg som arbeidstaker når jeg er sykmeldt?

JUNI, 2020

SVAR:

Som sykmeldt har du plikt til å medvirke til å lage en oppfølgingsplan. Arbeidsgiveren din er pålagt å sende denne planen til legen din innen 4 uker etter at du er blitt sykmeldt.

Legg merke til at du bare plikter å gi arbeidsgiveren din opplysninger om arbeidsfunksjonen din. Du har ingen plikt til å gi arbeidsgiver opplysninger om diagnose eller andre private opplysninger av medisinsk eller annen art. Oppfølgingsplanen skal handle om hvilke tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at du skal kunne komme helt eller delvis tilbake på jobb.

Er sykmeldingen din relatert til arbeidsmiljøet ditt, plikter du etter arbeidsmiljøloven å melde fra til arbeidsgiver om dette, enten det gjelder det fysiske eller det psykososiale arbeidsmiljøet. Legen din vil spørre deg om dette og inkludere svaret ditt i sykmeldingen. Mener du at forhold i arbeidsmiljøet har skadet deg eller gjort deg syk på annen måte, er det viktig at du går i dialog med verneombud og tillitsvalgt slik at disse kan bistå deg. Ta eventuelt kontakt også med Norsk Lektorlag sentralt.

Det står mer om din plikt til å medvirke til oppfølgingsplan og om eksempler på tilrettelegging på Arbeidstilsynets nettsider.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler