Livsfasetiltak

Må man ha en 100% stilling for å få redusert stilling som senior (seniorressurs)?

MARS, 2023

SVAR:

Du må ikke ha 100% stilling for å få livsfasetiltak som redusert arbeidstid for seniorer.

I tariffavtalen for Oslo kommune (Dokument 25) står bestemmelsen for livsfasetiltak i punkt 3.3.7.3 under Særbestemmelser for Utdanningsforbundet. Denne bestemmelsen gjelder også Lektorlagets medlemmer:

«Seniortiltak Lærere over 57, 60 og 65 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 %, 12,5 % og 15 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57, 60 og 65 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.»

Merknad til Dok. 25 for 2018-2020: Endret innslagstidspunkt fra 55 til 57 år gjelder ikke for lærere som er ansatt før 01.05.2018 og som fyller 55 år i 2018. Endret innslagstidspunkt fra 55 til 57 år får heller ikke betydning for lærere som allerede har fått lette i undervisningen etter fylte 55 år.»

Det er altså ikke et krav om at man må ha 100%-stilling, derfor oppgis reduksjonen prosentvis og ikke i x antall timer.  

I KS (alle kommuner unntatt Oslo) gjelder bestemmelsen fra arbeidstidsavtalen SFS 2213:

«Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år. Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5% fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år. (…) lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.»  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler