Arbeidsforhold

Når har jeg som midlertidig ansatt krav på fast jobb?

MARS, 2023

SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram, eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre eller fire år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.

  • Fireårsregelen gjelder om du er midlertidig ansatt fordi arbeidet er av midlertidig karakter.
  • Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:
    • om du har vært ansatt som vikar eller på generelt grunnlag.
    • om du har vært ansatt midlertidig på forskjellige grunnlag, men minst én gang i løpet av de tre årene har vært ansatt midlertidig på generelt grunnlag eller i vikariat.
    • Med begrepet «vikar» forstås at det foreligger en reell vikarsituasjon – altså at du arbeider i stedet for noen som er sykemeldt, på ferie eller i permisjon.
    • Treårsregelen var ny 1. juli 2015 og gjelder arbeidsforhold inngått eller fornyet etter den datoen.

For både tre- og fireårsregelen kreves det at du har vært midlertidig ansatt sammenhengende. Tommelfingerregelen er at opphold på over to uker er for mye. Hvilken regel som gjelder deg, avhenger av på hvilket grunnlag du er midlertidig ansatt. Dette skal være spesifisert i arbeidskontrakten din.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler