Arbeidsforhold

Når har jeg som midlertidig ansatt krav på fast jobb?

JANUAR, 2024

SVAR:

For å få fast stilling som undervisningspersonell, må du ha godkjent fagmaster og PPU (praktisk pedagogisk utdannelse), lektorprogram eller annen lærerutdanning.

Oppfyller du kompetansekravene og har vært ansatt sammenhengende hos samme arbeidsgiver i mer enn tre  år, skal du (etter § 14-9 i arbeidsmiljøloven) ansees som fast ansatt.

Treårsregelen gjelder i disse tilfellene:

  • Om du har vært ansatt som vikar eller i en midlertidig stilling på generelt grunnlag.
  • Med begrepet «vikar» forstås at det foreligger en reell vikarsituasjon – altså at du arbeider i stedet for noen som er sykemeldt, på ferie eller i permisjon.

Du må ha vært sammenhengende midlertidig ansatt. Tommelfingerregelen er at opphold i ansettelsesforholdet på over to uker utenom ferieperioder, er for mye.  

Fireårsregelen for engasjementer eller andre midlertidige ansettelser med bakgrunn i arbeidsmiljøloven (§ 14-9, nr.2 bokstav a)) ble opphevet 1. januar 2024. Fireårsregelen er endret til en treårsregel. Dette betyr at uavhengig av om ansettelsen var et engasjement eller et vikariat, kan du kreve fast ansettelse etter mer enn tre års sammenhengende ansettelse.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler