Arbeidsmiljø

Hva er kritikkverdige forhold?

JUNI, 2020

Ifølge arbeidsmiljøloven vil kritikkverdige forhold være forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Loven gir eksempler på hva som kan være kritikkverdige forhold. Dette er forhold som kan innebære fare for liv og helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personvernet.

Listen over eksempler er ikke uttømmende, og andre forhold kan også falle inn under kritikkverdige forhold.

En fellesnevner er at forholdene som hovedregel må ha en viss allmenn interesse. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler