Varsling

Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

MARS, 2023

Som hovedregel skal du først varsle internt i virksomheten til nærmeste leder. Hvis det er vanskelig å varsle til nærmeste leder, for eksempel fordi det kritikkverdige forholdet gjelder vedkommende, kan du varsle til en annen representant for arbeidsgiver. Det kan være en på ledernivået over din nærmeste leder.

Hvis arbeidsgiver har rutiner for varsling, noe de fleste arbeidsgivere er pliktige til å ha, vil du kunne varsle i samsvar med rutinene. Du kan dessuten alltid varsle via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

Dersom det du vil varsle om bare gjelder ditt eget arbeidsforhold, regnes ikke dette som en varsling i arbeidsmiljølovens forstand. Dette vil være en melding i en personalsak.

Hvis du allerede har varslet internt uten at arbeidsgiver har fulgt det opp, kan du varsle eksternt. Det samme gjelder hvis du har grunn til å tro at intern varsling ikke har noen hensikt, for eksempel hvis du vet at andre har forsøkt å varsle tidligere uten at det ble fulgt opp av arbeidsgiver. Loven krever at du har vært i aktsom god tro om innholdet i varselet. Dette betyr at du må ha god grunn til å tro at det forelå kritikkverdige forhold i virksomheten. Selv om det i etterkant viser seg at det ikke forelå noe kritikkverdig forhold, vil lovens vilkår være oppfylt om du på varslingstidspunktet var i god tro.

Du kan dessuten alltid varsle eksternt til en offentlig myndighet, som for eksempel Arbeidstilsynet eller Helsetilsynet.

Det er arbeidsgiver som må bevise at du har varslet i strid med lovens vilkår. Arbeidsgiver kan uansett ikke bruke brudd på varslingsbestemmelsene for å beskytte straffbar, lovstridig, uetisk eller skadelig virksomhet . 

Se også Hva gjør jeg hvis jeg vil varsle?

Se også Hva er varslingsrutiner?

Se også Må jeg varsle på en bestemt måte?

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler