Korona

Vi har samlet alle korona-relaterte spørsmål her. Du finner dem også under temaet de tar opp, som Arbeidstid eller Arbeidsforhold.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Korona
SVAR:

Både lyd (når lærer eller elever snakker i klasserommet) og bilde (det at lærerens eller elevens ansikt vises på en skjerm) er en personopplysning. Skal det installeres kamera for direkteoverføring i klasserommet, må alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes via stemme eller ansikt gi et fritt og informert samtykke til filmingen før filmingen gjennomføres.

Personvernombudene i den enkelte kommune/ fylkeskommune må involveres aktivt i vurderingen av hva som vil være lovlig bruk av digitale overføringer fra en klasseromsituasjon. Dette gjelder ved direktesendte overføringer i sanntid. For opptak gjelder langt strengere krav.

Selv om man kan tenke at bare læreren blir filmet i en undervisningssituasjon,

Les mer
Korona
SVAR:

Arbeidstidsavtalen SFS2213 gjelder fullt ut. Det vil si at ekstraarbeid skal kompenseres ekstra, altså med overtidsbetaling.

Hvis du skal gjennomføre en undervisningsøkt som skal nå både de som er i klasserommet og de som er hjemme (fjernundervisning), vil det ofte medføre ekstra arbeid. Ikke alle økter er overførbare til det digitale rommet uten en del omarbeiding. 

All omarbeiding er som utgangspunkt ekstraarbeid dersom det innebærer mer tid enn du normalt bruker.

Når det er sagt, har de tillitsvalgte stor grad av avtalefrihet lokalt, og det kan avtales ulike løsninger på den enkelte skole. Noen steder løses fjernundervisning ved at det er lærere som trenger en tilrettelagt arbeidssituasjon (hjemmekon

Les mer

Mest leste artikler