Utstyr på jobben

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Utstyr på jobben
SVAR:

Om du har en ren privat mobiltelefon som du bruker i jobbsammenheng, kan ikke arbeidsgiver kreve at du fjerner for eksempel Tiktok eller Telegram-appen. Men: Om du har tilgang til arbeidsgivers IT-tjenester (som for eksempel Teams) eller plattformer som Visma InSchool på din private mobiltelefon, kan arbeidsgiver kreve at du fjerner dette om du ikke fjerner de «problematiske» appene.  

Det er vanlig at undervisningspersonell bruker sin private mobiltelefon til skolens IT-tjenester. Løsningen er etter vårt syn at arbeidsgiver gir de ansatte tjenestemobil som er fullt ut betalt av arbeidsgiver. Dette vil da være arbeidsgivers eiendom, og de kan da med full rett kreve at spesifikke apper ikke lastes

Les mer
Utstyr på jobben

SVAR:

Du må som en hovedregel følge instrukser om hvordan arbeidet skal gjennomføres som en del av arbeidsforholdet ditt.

Hvis du har alternative forslag til tekniske løsninger for å undervise i ditt fag, ta det opp med din arbeidsgiver for å få aksept for forslaget. Løsningen bør være minst like god som den du er bedt om å bruke. Hvis arbeidsgiver ikke aksepterer ditt forslag, er vårt råd å gjennomføre undervisningen slik arbeidsgiver anbefaler.

Les mer
Utstyr på jobben

SVAR:

Arbeidsgiver har ikke anledning til å pålegge arbeidstakere å bruke sin private telefon i arbeidet. Om arbeidsgiver anser bruk av mobil som nødvendig for arbeidet til lærerne, må det stilles telefon til disposisjon for arbeidstaker. Eventuelt kan mobilbruken kompenseres.

Dersom det er slik at arbeidstaker må bruke sin private mobiltelefon i forbindelse med jobb, bør rammene rundt dette og en eventuell kompensasjon for personalet avtales med arbeidsgiver. Ta saken opp med din tillitsvalgte.  

Les mer

Mest leste artikler