Utstyr på jobben

Kan arbeidsgiver pålegge lærere bruk av privat mobiltelefon i jobben?

JUNI, 2020

SVAR:

Arbeidsgiver har ikke anledning til å pålegge arbeidstakere å bruke sin private telefon i arbeidet. Om arbeidsgiver anser bruk av mobil som nødvendig for arbeidet til lærerne, må det stilles telefon til disposisjon for arbeidstaker. Eventuelt kan mobilbruken kompenseres.

Dersom det er slik at arbeidstaker må bruke sin private mobiltelefon i forbindelse med jobb, bør rammene rundt dette og en eventuell kompensasjon for personalet avtales med arbeidsgiver. Ta saken opp med din tillitsvalgte.  

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss