Ansettelse

Jeg har begynt i ny jobb, men har ikke fått en skriftlig arbeidskontrakt. Har jeg krav på dette?

MARS, 2023

SVAR:

Alle arbeidstakere, også deltidsansatte, vikarer og tilkallingsvikarer, har etter arbeidsmiljøloven rett til å få en kontrakt så snart som mulig etter at arbeidsforholdet startet, og senest en måned innen arbeidsforholdet begynte. For midlertidig ansatte skal kontrakten foreligge umiddelbart ved korte engasjementer.

Arbeidskontrakten skalbeskrive grunntrekkene i arbeidsforholdet. Kontrakten skal blant annet identifisere arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidssted, beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori. Kontrakten skal også stadfeste tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen.

Det er viktig at eventuelle prøvetidsbestemmelser står uttrykkelig. Om det ikke står uttrykkelig i kontrakten at arbeidstaker har prøvetid, har ikke arbeidstakeren prøvetid.

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og ved endringer i arbeidsavtalen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler