Ansettelse

Jeg har hørt om vikarer og andre midlertidig ansatte som har krevd fast jobb før det er gått 3 år. Er det mulig?

JANUAR, 2024

SVAR

Det stemmer at arbeidsmiljøloven har en såkalt treårsregel. I tillegg kan man kreve fast ansettelse basert på det som kalles Grunnbemanningslæren, og da trenger det ikke ha gått tre år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er ansettelse i faste stillinger. Tanken bak grunnbemanningslæren er at en arbeidsgiver ikke skal kunne dekke opp et konstant behov for ansatte gjennom bruk av vikarer. En slik bruk av vikarer er ulovlig, og den som er ansatt i en ulovlig midlertidig stilling, har krav på fast stilling umiddelbart – uansett hvor lenge vikaren har vært ansatt.

For å bruke grunnbemanningslæren må følgende vilkår være oppfylt:

  • Virksomheten har et fast og varig behov for vikariater.
  • Arbeidstakeren som krever fast ansettelse, har tilstrekkelig tilknytning til virksomheten.
  • Økningen av grunnbemanningen må kunne skje uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Om du ansettes i vikariater uten at det er spesifisert hvem du er vikar for, bør du være ekstra oppmerksom på grunnbemanningslæren. Etter arbeidsmiljøloven er nemlig et vikariat per definisjon «arbeid i stedet for en annen eller andre». Når arbeidsgiver ansetter i vikariat uten et reelt sykefravær eller permisjonsfravær, viser det at virksomheten kan ha et generelt behov for flere ansatte.  

For at du skal oppfylle kravet til tilknytning, er det relevant hvor lenge du har vært ansatt og hvor mye du har arbeidet i den tiden. Hva som er «vesentlig ulempe» for arbeidsgiver skal ikke avgjøres av hva det koster å ansette deg. Her vil arbeidsgivers økonomiske situasjon kun være et av flere momenter i en totalvurdering.

Ta kontakt med din tillitsvalgte om du er ansatt i midlertidige stillinger og mistenker at skolen egentlig har et vedvarende behov for deg. Sekretariatet kan også bistå deg. Send oss en e-post: post@norsklektorlag.no.

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss

Mest leste artikler