image-2
Lektorstudentene

Veiledning – hva har du krav på?

Hva kan du forvente av veiledning som nyutdannet nyansatt lektor? En god del, faktisk!
AVDagne Sigrid Nordli
20. august, 2020

Denne artikkelen står på trykk i magasinet Lektorstudentene, som er en spesialutgave av Lektorbladet, Lektorstudentene #1 2020, 6. årgang.

Har du kommet så langt på lektorstudiet at du klarer å se for deg en tilværelse som nyutdannet nyansatt? Eller er du bare nysgjerrig på hva som venter etter endt studium?

Tilfeldige innhopp i klasserommet på praksislærernes premisser gjennom et langt studium skaper naturligvis en lengsel etter å stå på egne ben, og slik skal det være. Likevel vil de fleste nyutdannede føle at de fortsatt trenger veiledning. Den gode nyheten er at det har du krav på!

Siden 2009 har det vært nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nyansatte, og høsten 2018 kom det skjerpede krav til arbeidsgivere i både grunnskole og videregående skole. Det betyr at du kan stille med noen forventninger til hvordan du skal følges opp når du begynner i jobb i skolen.

Hva er formålet?

Det er et klart formulert mål fra myndighetenes side at nyutdannede nyansatte lærere skal få en god overgang fra utdanning til yrke gjennom veiledning av god kvalitet. Veiledningen skal motivere den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket.

Første to arbeidsår

Du har krav på veiledning som nyutdannet nytilsatt lærer de to første årene som ansatt, enten du er i fast eller midlertidig stilling. Det står ingenting om at du må være ansatt fra skolestart. Dette er verd å merke seg spesielt, siden slett ikke alle nyutdannede begynner i jobb ved skoleårets begynnelse.

Norsk Lektorlag legger dermed til grunn at du omfattes av ordningen fra den dato du ansettes og to år frem i tid, også om du skulle bytte arbeidsgiver i toårsperioden.

Du har krav på veiledning som nyutdannet nytilsatt lærer de to første årene som ansatt, enten du er i fast eller midlertidig stilling.

Poenget med veiledningsordningen er jo at den enkelte skal oppleve støtte og oppfølging som nyutdannet, og at ingen skal falle mellom stoler. Derfor omfattes du også av veiledningsordningen når du er i et vikariat.

Alle nyutdannede skal følges opp, rett og slett. Så ikke godta svevende svar her!

Hvem kan være veileder?

Veilederen din skal være en lærer/lektor som fortrinnsvis har formell veilederkompetanse og minst tre års erfaring som lærer. Dette betyr at veilederen din skal holde seg faglig oppdatert om veiledning som fag, samtidig som vedkommende skal være en trygg og erfaren støttende kollega som har fått avsatt tid til å veilede deg slik at du slipper å føle deg til bry.

Veilederen bør ikke ha formelt lederansvar for den nyutdannede. Det er fordi den som veiledes, skal få føle seg fri til å eksponere sin usikkerhet som ny i jobben uten å være redd for å svekke inntrykket av sin kompetanse overfor arbeidsgiveren.

Siden veiledningsordningen omfatter ansatte både i skoler og i barnehager, står det ikke noe om hvorvidt veilederen skal ha samme fag som deg, men i skolen er det er naturlig å forvente at du får en veileder som har lignende faglige bakgrunn som deg selv.

Hva består veiledningen i?

Veiledningen skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe. Det holder ikke at rektor samler de nyansatte til litt introduksjon i starten av et skoleår. Veilederen skal ha avsatt tid i sin arbeidsplan til å planlegge veiledningen av deg og til å følge deg opp jevnlig. Du skal ikke trenge å ha dårlig samvittighet for å kontakte veilederen din, men vite at veiledningen er en del av jobben hans eller hennes. For mange nyutdannede føles det godt å vite.

Du skal ikke trenge å ha dårlig samvittighet for å kontakte veilederen din, men vite at veiledningen er en del av jobben hans eller hennes

Tilsvarende skal du selv som nyansatt ha avsatt tid i din arbeidsplan til å bli veiledet. NB! Juniorressurs som livsfasetiltak – det vil si nedslag i undervisningstid i prosent for nyutdannede som del av arbeidstidsavtalen – skal ikke settes av til veiledningsordningen, men til individuelt arbeid med for- og etterarbeid og faglig ajourføring for den nyutdannede for å lette arbeidsbyrden. Disse ordningene er to ulike ordninger som begge skal bidra til å gjøre det mer overkommelig å være nyansatt i skolen. En nyutdannet skal selvsagt få nyte godt av begge ordningene.

Noe av veiledningen din kan foregå utenom skolen du er ansatt på, som en del av et opplegg for nyutdannede i kommunen eller fylkeskommunen du er ansatt i. Dette er en gyllen anledning til å skaffe seg et nettverk også utover din egen skole. Blir du ansatt midt i skoleåret, så be om å bli innlemmet i eksterne ordninger hvis du ikke får tilbud om det.

Mest av alt skal likevel veiledningen foregå på skolen din. Veilederen din plikter å tilpasse veiledningen til dine forutsetninger og behov, og anerkjenne deg som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet rundt undervisningsfag. Dialogen du har med veileder, skal bidra til å videreutvikle deg i yrket, da ingen er utlært når de kommer fra studiene.

Forhåpentligvis skal oppfølgingen fra veileder også bidra til at du blir i yrket og ikke forsvinner ut fordi du får oppgaver som er for overveldende for deg som nyutdannet. Altfor mange lærere og lektorer slutter etter kort tid i yrket, så veiledningsordningen er ment å bøte på det, og motivere og inspirere til en innsats i yrket du har utdannet deg til – og også til å sette nødvendige grenser.

Strukturert og systematisk

Det kan være godt for en nyutdannet å ha en plan å forholde seg til og et skissert opplegg å følge, selv om en god del selvsagt med fordel kan være ad hoc i et vellykket veileder/veiledet-forhold. Veiledningen gjennom de to første yrkesårene skal foregå etter følgende retningslinjer:

  • Det skal settes av tid til både planlegging og gjennomføring i arbeidsplanen til både veileder og nyutdannet.
  • Veiledning skal skje etter en strukturert og målrettet plan og med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling.
  • Veiledning kan skje både individuelt og i grupper.

Ikke slik du forventet?

Skulle du savne veiledning som nyansatt, bør du som sagt bringe det på bane selv overfor din nærmeste leder eller rektor. Det bør bare bli tatt positivt opp av arbeidsgiveren. Får du ikke gehør, kan du henvende deg til Norsk Lektorlags tillitsvalgte på arbeidsplassen eller til Norsk Lektorlag sentralt for råd.

Som fagforening er vi opptatt av at nyutdannede lektorer skal bli tatt godt imot ute i skolen. Det bør ikke være tilfeldigheter som avgjør om du får den helt nødvendige støtten du trenger som nyutdannet! Det er alltids noen hyggelige og erfarne lærere der ute som intuitivt trår til for deg, men dette skal komme i tillegg til en mer systematisk oppfølging av deg fra en dedikert veileder.

I et vellykket veiledningsforhold har du selv hånden på rattet med hensyn til hva du trenger av jevnlige peptalks og grundigere drøftinger med en likeverdig, men mer erfaren kollega. Slik står du stødigere i alle de avveininger du som en god lektor skal gjøre, med stadig større sikkerhet i et utfordrende og spennende yrke der du aldri blir helt utlært – heldigvis!

Etterspør veiledning!

Bare 54 prosent av de spurte nyutdannede nyansatte i videregående skole som fullførte utdanningen sin i 2018 eller senere, oppgir at de får eller har fått veiledning. Det viser en evaluering av gjeldende veiledningsordning gjort av Rambøll, publisert i februar 2020. Tilsvarende tall for grunnskolen er 68 prosent.

Evalueringen gir ikke klart svar på hva omfanget av veiledningen har vært eller er, og svarene kan tyde på at ikke alle nyutdannede som faktisk oppgir at de har fått veiledning, får det begge årene man har krav på, og i det omfang som veiledningsordningen forplikter skolene til.

Derfor: Som nyutdannet nyansatt er det viktig at du selv etterspør veiledning og vet at du skal følges opp med systematisk veiledning i de to første yrkesårene.

se mer innhold fra kategorien

Lektorstudentene
arbeidsforholdnyutdannet

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorstudentene
Fersk i jobben? Be om hjelp!
Overgangen fra studentliv til klasserommet kan føles knallhard. Etter to år i jobben har lektor Sigrun Eggereide tre tips og én oppfordring til nyutdannede lektorer.
Lektorstudentene
Dette kan du forvente som student på Lektorutdanning 8-13
Du kan stille kvalitetskrav til utdanningsinstitusjonen din.
Lektorstudentene
Som PPU-student kan du forvente dette av utdanningen
Du kan stille kvalitetskrav til utdanningen din.