Vikar

Hvilke regler gjelder for lengden på årsvikariater? Har jeg rett til ansettelse også etter at elevene tar jul- og sommerferie?

MARS, 2023

SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.

  • I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).
  • I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side 66).

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss