Vikar

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt oss
Vikar
SVAR:

Som ansatt i halvårs- eller helårsvikariat i skolen skal du alltid være ansatt for hele skolehalvåret eller skoleåret. Det betyr ansettelse fra 1.8 til 31.12, og fra 1.1 til 31.07.

Dette sikrer at også midlertidig ansatte får del av undervisningsfrie perioder og ferier. I tillegg sikrer det at eventuelle påfølgende midlertidig ansettelser blir sammenhengende. Det har betydning for retten til fast stilling etter treårsregelen.

Les mer om retten til fast stilling her.I KS-området er dette regulert i hovedtariffavtalen punkt 2.5 (side 10).I Oslo kommuner er det regulert i Dok. 25. Del C. punkt 3.1.1.1 (side

Les mer
Korona

SVAR:

Tilkallingsvikarer med avtalte faste timer skulle gjennomføre disse timene som anvist av arbeidsgiver, og ha betalt for dem på linje med skolens øvrige ansatte.

En muntlig avtale om faste timer er like bindende som en skriftlig avtale, men vanskeligere å bevise. Nyttig informasjon vil være kopier av sms-er, e-poster og kalenderoppføringer. Kopier av tidligere lønnsslipper som dokumenterer en kontinuitet og regularitet i ansettelsesforholdet er også nyttige.

Les mer

Mest leste artikler