image-3
Arbeid

Kommunene må ta smittevern på alvor

Det er ikke er frivillig for skoleeiere å følge smittevernveiledere og lage beredskapsplaner, understreker kunnskapsminister Guri Melby. Nå øker regjeringen skjønnsmidlene til smittevern i videregående skole med 100 millioner kroner.
AVRedaksjonen
20. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlag deltar jevnlig sammen med partene i skolesektoren på oppfølgingsmøter om smittesituasjonen i skolen. Fredag 20. november ga første nestleder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus kunnskapsminister Guri Melby en oppdatert rapport om utfordringene knyttet til smittevern i skolen.

I Lektorlagets ferske medlemsundersøkelse melder lektorer om dårlig smittevern, mye merarbeid og ikke-eksisterende overtidsbetaling. Tillitsvalgte rapporterer også om varierende grad av beredskap for rødt nivå.

Smittevern er ikke valgfritt

Kunnskapsminister Guri Melby gjentar til Norsk Lektorlag etter møtet  at hun har stor forståelse for at mange lærere både er slitne og bekymret. Hun minner om at man skal følge anbefalingene i smittevernveilederne.  Selv om tiltakene i trafikklys-modellen kan se ut som anbefalinger og «bør-tiltak» for skolene, så er de i praksis «skal-tiltak».

– Anbefalingene i smittevernveilederne skal følges. Hvis faste plasser i klasserommet anbefales, så skal man ha faste plasser. Da skal det være svært tungtveiende grunner for å ikke innføre dette. Det gjelder også beredskapsplaner. Det er skoleeiers ansvar å utarbeide beredskapsplaner for rødt nivå før dette inntreffer. Da skal man utarbeide slike beredskapsplaner i forkant, sier Melby.

Hun ga tidligere samme dag en tydelig marsjordre til kommunene i et intervju i Dagsavisen:

– Kommunene må stå fram tydelig som arbeidsgiver for lærerne nå og vise at de er der. Det er ikke sånn at lærere skal måtte jobbe overtid uten å få betalt for det. Da må man sette inn vikar. At det ikke har skjedd, har bidratt til å gjøre mange lærere slitne, sa ministeren til avisen.

100 millioner til smittevern i videregående skoler

Regjeringen øker nå skjønnsmidlene til fylkeskommunenes utgifter til smittevern i videregående skoler med 100 millioner kroner. Fordelingen skal skje etter en kartlegging av hvilke fylkeskommuner som har hatt spesielt store kostnader under koronakrisen. (les mer på regjeringens nettsted).

– Utfordringen i smittevernarbeidet nå er å få dette budskapet ut i skolene – lokale beredskapsplaner er ikke valgfritt. Hver skole er unik, så lokale beredskapsplaner må utarbeides på skolenivå, sier første nestleder i Lektorlaget Helle Christin Nyhuus.

Lektorlaget forventer at beredskapsplaner både for gult og rødt nivå lages på hver skole både for å forebygge at smitte kommer, og for å håndtere situasjonen hvis smitten er der.

– Tillitsvalgte skal selvsagt involveres i dette arbeidet, det er helt nødvendig for å få gode planer, sier Nyhuus.

Norsk Lektorlag sender mandag nye innspill til Kunnskapsdepartementet om smittevernarbeid og arbeidssituasjonen for undervisningspersonalet.

Foto: Kunnskapsdepartementet

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
koronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...