image-6
Lektorbloggen

Når ryker lærerstrikken?

Det er bra at kunnskapsminister Guri Melby anerkjenner tøffe tider i skolene.
AVRita Helgesen
30. september, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Etter Adresseavisens oppslag om overarbeidede lektorer, svarer Melby 22. september at kommunene har fått ni milliarder kroner ekstra. I klasserommene har man ikke merket mye til dem, der jobbes det ekstra uten betaling hver dag.

Lokaldemokrati er viktig. Lektorlaget mener både kommuner og fylker må prioritere skolene høyere. Men under korona har fylkene stort sett fått kompensert tapte billettinntekter. Skal de selge bussene eller si opp sjåførene for å få penger til vikarer i de videregående skolene?

Under korona har fylkene stort sett fått kompensert tapte billettinntekter.

Lektorlagets fylkesledere har meldt om barberte skolebudsjetter lenge. Det har gitt flere elever i hver klasse, innkjøpsstopp av lærebøker og utsatt skolevedlikehold – før koronaen kom. Og vikarbudsjettene i skolen har hatt tæring i årevis. Er du elev i videregående, er det ikke uvanlig at vikaren først kommer når læreren har vært borte i flere dager.

Med Utdanningsdirektoratets nye veileder er ikke skolen pliktig å gi fullverdig opplæring hvis elever er hjemme i under en uke. Det er en nødvendig presisering i pandemien, men den er langt fra tydelig nok. Lærerne står i et krysspress mellom skoleledere og skoleeiere som forventer at læreren bare ordner opp, og elever og foreldre som omtrent forventer egen privatlærer.

På toppen av full jobb skal du lage doble undervisningsopplegg, ekstra hjemmeoppgaver og følge opp hver elev som er hjemme. – Jeg følte all min våkne tid gikk med til jobb, fortalte Ingunn til Adressa. Hun er dessverre ikke alene om det.

Vikarene elevene aldri så og overtidsbetalingen lærerne aldri fikk, vil ikke vises i statistikken.

Melby lover økte bevilgninger om kommunesektoren har fått for lite, men det er store mørketall for hva skoledriften faktisk koster. Når rektor ikke vet om han får kompensasjon, unnlater han å sette inn nødvendige tiltak. Vikarene elevene aldri så og overtidsbetalingen lærerne aldri fikk, vil ikke vises i statistikken. Mens KS og regjeringen regner, fortsetter lektorer og lærere å ta støyten for å skåne elevene. Når ryker lærerstrikken?

Dette innlegget er publisert i Adresseavisen 30. september 2020.

Bakgrunn

Tidligere i september skrev Adresseavisen om Lektorlagets medlemsundersøkelse om merarbeid under korona-nedstengingen i vår. Adresseavisen intervjuet Ingunn Bach, lektor ved Ytre Namdal videregående skole. «Det har blitt den nye normalen at du må undervise samtidig som du følger opp de som sitter hjemme», sa hun til avisen.

Adresseavisen fulgte opp med en leder om situasjonen i skolene 19. september: «Det er på høy tid at pengene og veilederen kommer, slik at kommuner, fylkeskommuner og skoler vet hva de har å forholde seg til», sto det blant annet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarte på dette i et innlegg 22. september, hvor hun understreket at staten ikke kan bestemme over kommunenes, eller fylkenes, økonomiske disposisjoner. Melby viste også til penger som ble gitt til kommunesektoren i vår.

se mer innhold fra kategorien

KoronaLektorbloggen
arbeidstidmerarbeid

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lektorbloggen
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...
Lektorbloggen
Lekser, nå igjen
Hvis en familie bestemmer at det beste for sitt barns læring og utvikling er at det ikke skal være lekser, skal det fint la seg gjøre uten at et kommunestyre trenger å vedta at alle skolens barn av de...
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.