image-6
Arbeid

Over 50% har dårlig smittevern på jobb i skolen

Lektorer rapporterer om dårlig smittevern og høyt arbeidspress på mange skoler. Det kommer frem i Lektorlagets ferske medlemsundersøkelse.
AVRedaksjonen
18. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse tatt opp 6.-9. november fikk nærmere 2000 svar. Undersøkelsen om arbeidsbelastning og smittevern avdekker at over halvparten opplever dårlig eller svært dårlig smittevern på jobb i skolen.

Undersøkelsen ga Lektorlaget et solid grunnlag for innspill til ekspertgruppen for smittevern i forrige uke. Lektorlaget etterlyser tydeligere og mer konkrete smittevernregler.

Vanskelig å holde avstand

Undersøkelsen viser at 9 av 10 lektorer synes det er ganske eller svært vanskelig å holde 1 meters avstand i undervisningen. Nesten 8 av 10 synes det samme om fellesarealene. For møterom, personalrom og lærernes arbeidsrom oppgir 33-42% av lektorene at det er vanskelig å holde en meters avstand.

Undersøkelsen viser også at smitteverntiltakene varierer mye. Nesten alle svarte at skolen hadde håndsprit, og svært mange svarte at overflater blir desinfisert. Samtidig oppga bare 39% at skolen hadde innført avstandsmerking. Så få som 19% svarte at det var innført færre personer per rom som tiltak. 42% sa de hadde hjemmekontor utenom undervisningen.

Fortsatt mye merarbeid

På en pressekonferanse om koronasituasjonen 28. oktober ga kunnskapsminister Guri Melby (V) klar beskjed til skoleledere og -eiere: – Ikke hold igjen på utgiftene i forbindelse med pandemien. Vikarer, overtid og ekstra renhold koster penger.

Lektorlagets undersøkelse viser at arbeidsbyrden fortsetter å være krevende for lektorene. I undersøkelsen tatt opp i starten av november svarer under 5 % at skolen siste måned har engasjert eller ansatt flere undervisere under koronasituasjonen. Halvparten arbeider fortsatt mer enn normalt. 

Norsk Lektorlag mener arbeidsgiver nå må følge kunnskapsministerens oppfordring om å sette inn den ekstra arbeidskraften som er nødvendig for å sørge for at de som underviser har en forsvarlig arbeidsbyrde.

-Forventninger til ansatte må også avklares langt tydeligere enn nå. Når arbeidet tårner seg opp, må lærerne få tydelig beskjed om hva som skal nedprioriteres. Overskrides rammene for arbeidstidsavtalen, må det avtales, understreker Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag.

Overgangen fra digital fjernundervisning i vår til hybridundervisning i høst, det vil si undervisning både i klasserom og digitalt, har ikke redusert lektorenes arbeidsbyrde vesentlig. 3 av 10 oppgir at hybridundervisning krever mer tid enn undervisning i klasserommet.

  • Halvparten av lektorene svarer at de den siste måneden fortsatt har arbeidet mer enn normalt. 48 % arbeider som før, mens 1,6% oppgir at de arbeider mindre enn normalt. Andelen som arbeider mindre, er redusert fra om lag 10 % i vårens undersøkelse til under 2% nå.
  • Av de som også i høst har jobbet ekstra, har 41 % den siste måneden arbeidet 4 til 6 timer ekstra hver uke. Nærmere 30% fortsatt arbeider 7 timer eller mer ekstra hver uke. (14 % oppgir 7 til 9 timer merarbeid, 7 % jobber 10 til 12 timer ekstra i uken, mens 6% legger inn mer enn 12 timer ekstra arbeidsinnsats hver uke.)
  • Bare 3,5 % oppgir at de får overtidsbetalt for merarbeid. 92,3% svarer nei på spørsmålet.
  • 20% har ikke fått vikar ved eget fravær. 45% har fått det.

Se alle Ofte stilte spørsmål som handler om korona og arbeidsforhold (lenke).

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronasmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...