image-4
Arbeid

Etterlyser bedre beredskap og mindre arbeidspress

Norsk Lektorlag har bedt Kunnskapsdepartementet om å være tydeligere overfor skoleledelsen under pandemien.
AVRedaksjonen
24. november, 2020
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Mandag denne uken sendte Norsk Lektorlag konkrete innspill til Kunnskapsdepartementet om smittevern i skolen under pandemien. Lektorlaget påpeker blant annet at gult nivå må presiseres og at skoleledelsen må ta ansvar for at mange ansatte jobber mye.

Lektorlaget har tidligere i flere runder kommet med endringsforslag til smittevernveiledere for ungdomsskole og videregående skole.

Dette er Lektorlagets seks tilbakemeldinger til Kunnskapsdepartementet om smittevern i skolen, som ble sendt mandag.

1. Krev beredskapsplaner på skolenivå

Norsk Lektorlag får tilbakemeldinger om at veilederne om smittevern ikke konkretiseres på skolenivå, skoleledelsen bruker i stedet de nasjonale veilederne som et lokalt dokument uten å gjøre tilpasninger. Det må kommuniseres et tydelig krav til rektorer og skoleeiere: Lokale beredskapsplaner og smittevernregler skal utarbeides – for gult og rødt nivå – for egen skole. Anbefalinger er ikke nok.

2. Forvent langsiktig planlegging

Tilbakemeldinger vi får tyder på at skoleåret 2020-2021 ikke ble planlagt godt. Koronasituasjonen kan komme til å vare helt frem til neste høst.

Det må kommuniseres tydelige krav til langsiktig planlegging som gir lærerne og lektorene forutsigbarhet.

3. Sikre tillitsvalgtes medvirkning

Når beredskapsplanene utarbeides må alle ansatte gjennom sine tillitsvalgte få ta del i dette arbeidet, ikke bare ansatte i det største fagforbundet. At hovedverneombud deltar er ikke nok. Tillitsvalgte som kjenner skolen og er ansattes talsperson, må sikres reell medvirkning.

4. Presisér gult nivå bedre

Gult nivå praktiseres i dag for utydelig og utflytende. Våre lektorer i ungdomsskoler og videregående skoler opplever ikke at arbeidsgiver tar kravet om et forsvarlig arbeidsmiljø tilstrekkelig på alvor. Lektorlaget har gjennomgått smittevernveilederne for ungdomsskole og videregående skole og foreslo 9. november konkretiseringer til ekspertgruppen for smittevern. Det handler bl.a. om klarere avstandsregler i klasserommet, énmeters regel mellom lærere og elever m.v.

Våre råd til ekspertutvalget understøttes av vår nye medlemsundersøkelse (tatt opp 6.- 9. november, N=1891):

 • over 50% melder om dårlig eller svært dårlig smittevern på egen arbeidsplass.
 • under 40% melder at avstandsmerking er innført,
 • under 20% har tiltak om færre personer per rom.
 • 76 % finner det vanskelig eller svært vanskelig å holde 1 meter avstand i fellesarealene.
 • bare 3 av 10 er fornøyd med arbeidsgivers tiltak for å gi et godt smittevern
 • under 14 % av de som selv tilhører en risikogruppe har fått tilrettelagt arbeid
 • under 6 % av de som bor sammen med en i risikogruppe har fått tilrettelagt arbeid.

5. Tillat hjemmekontor

Det burde være selvfølgelig at lektorer og lærere i denne situasjonen får bruke hjemmekontor når de ikke har undervisning. Men vi får melding om skoleeiere som gir ansatte beskjed om at de må være på skolen i hele arbeidstiden.

I Lektorlagets ferske medlemsundersøkelse har bare 42 % hatt hjemmekontor i løpet av den siste måneden. I den delen av arbeidstiden som normalt skal ha fysisk tilstedeværelse på skolen, svarer 54 % at de den siste måneden ikke har jobbet digitalt eller utenfor skolen.

6. Få kontroll på uforsvarlig arbeidsbelastning

Skoleledelsen må nå ta ansvar for ansattes merarbeid. I vår medlemsundersøkelse rapporterer halvparten av lektorene om økt arbeidspress.

 • Nærmere 3 av 10 jobbet fortsatt 7-12 timer ekstra per uke den siste måneden.
 • Samtidig rapporterer under 5 % at skolen har ansatt flere, og
 • bare 3,5 % svarer at de har fått overtidsbetalt.

Vår medlemsundersøkelse i mai meldte også om vesentlig merarbeid. Lektorer og lærere står i en arbeidssituasjon med vedvarende for høyt arbeidspress. I denne krevende situasjonen er tre tiltak helt nødvendige:

 1. Skoleeiere må ansettes flere midlertidig for å avlaste merarbeidet som oppstår ved hybridundervisning og digital fjernundervisning.
 2. Det må gis tydelige beskjed om at lærere skal få beskjed om hvilke arbeidsoppgaver som skal utgå når man ikke klarer å skaffe ekstra arbeidskraft.
 3. Der merarbeid allikevel er uunngåelig, må overtidsbetaling gis.

Relaterte saker:

se mer innhold fra kategorien

Arbeid
arbeidsforholdkoronamerarbeidsmittevern

Flere artikler du kanskje er interessert i

Arbeid
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Arbeid
Sett av mer til videreutdanning
– Krav til og finansiering av utdanning og videreutdanningstilbudet – på fagenes premisser – må økes, understreket Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på høring om statsbudsjettet.
Arbeid
Utfordrer ny kunnskapsminister
I dag ble det kjent at Kari Nessa Nordtun blir ny kunnskapsminister. – Lektorlaget gratulerer Nordtun med statsrådposten. Vi håper hun sørger for at reglene for tilsetting av lærere blir endret slik a...