Lektorbladet

En lærer går i en gang på en skole. Bilde.
Juridisk talt
Klager på din arbeidsutførelse
Hva gjør du når du opplever at rektor går deg etter i sømmene? Når kolleger eller elever har klaget på deg? Det er spilleregler å følge – for alle parter.
Elever setter seg i et klasserom. Bilde.
Juridisk talt
Ansettelser på kanten
Her er noen gjengangere innen ulovlige ansettelsesforhold og -vilkår.
Puslespillbiter. Bilde.
Juridisk talt
Deling av fag
Hvor nær 100 prosent stilling kan man komme? Deling av fag er et stadig større tema på mange skoler, og kan være et komplisert puslespill for både lærere, elever og skoleledelse.
Elev tar bilde av læreren med telefonen i klasserommet. Bilde.
Juridisk talt
Lærerens vern mot bildespredning
Vi snakker mye om elevenes vern mot krenkelser i form av bilder og filmer som spres på sosiale medier – men hva med lærernes vern?
image-3
Lektorbladet
Trenger kunnskapsbasert politikk
Med kunnskap kan politikerne ta bedre beslutninger. Vi som jobber i skolen, må bidra i høstens lokalvalg.
To eldre elever plager en annen elev. Illustrasjonsbilde.
Juridisk talt
Makt og vold i skolen
Regjeringen vil lovfeste regler om bruk av fysisk inngripen i skolen. Forslagene går ikke langt nok i å rydde i alle gråsonene knyttet til tvang, avverging og skadeforebygging.
Lektorbladet
Det er avgjørende at dere er i skolen
Mister fellesskolen forståelsen av faglighet, kan fellesskolen miste sin egen verdi.
Lektorbladet
Jussen er kommet for å bli
Jussen har festet grepet om skolen, noe som har ført til et jag etter dokumentasjon. Lærernes arbeidstidsavtale beskytter fint lite mot den økte tidsbruken som følger.
Lektorbladet
Skolens plass i demokratiet
Kommunepolitikere samles over det ganske land for å diskutere strategi. Tør de å prioritere elever og lærere i år?