image-5
Lønn

Dette skal du tjene som lektor

Alle Norsk Lektorlags medlemmer i offentlig skole, både grunnskole og videregående skole, er omfattet av avtaleverket for KS-området, bortsett fra de som jobber i Oslo kommune.
AVRedaksjonen
24. mai, 2023

Artikkelen er oppdatert 24. mai 2024 med ny garantilønnstabell.

Denne oversikten over lønn er for deg som jobber som lektor i kommunene og fylkeskommunene, i det som kalles KS-området.

Merk at Oslo kommune har egen lønnstabell.

Oversikt over garantilønn ut fra ansiennitet

Garantilønn fra 1. mai 2024.

Minstelønnen bestemmes ut fra kompetanse og ansiennitet. For å bli plassert i stillingskoden lektor kreves minst 300 studiepoeng inkludert mastergrad/hovedfag og PPU eller tilsvarende. For lektor med tilleggsutdanning er det tilsvarende, men kravet er minst 360 studiepoeng.

Kravet om mastergrad er ufravikelig!

Dersom man har mastergrad eller hovedfag, men ikke PPU, blir man plassert i stillingskoden lærer uten godkjent utdanning. Det er viktig å vite at man likevel skal ha lønn som lektor.

All arbeidserfaring, bortsett fra tilkallingsvikariater, skal tas med i ansiennitetsberegningen. Merk at dette gjelder for nyansettelser etter 27. september 2022.

Tre muligheter for å forhandle høyere lønn

Det finnes tre muligheter for å forhandle opp lønnen lokalt.

  • Den første muligheten er når du blir ansatt. Da har du den beste muligheten for det største lønnshoppet. Vår erfaring er at lektorer er altfor beskjedne i sine forventninger til lønn. Det er viktig å ikke se på garantilønnstabellen som en fasit, men som det den faktisk er: en minstelønnstabell.
  • Med ujevne mellomrom blir de sentrale parter enige om å avsette en pott til lokale lønnsforhandlinger. Da vil den tillitsvalgte forhandle for alle, og man kan forvente seg et lite individuelt lønnshopp. Her er det ofte ikke så mye å hente, siden det vanligvis forhandles om en liten del av den totale lønnsmassen.
  • Etter gjennomført relevant etter- og videreutdanning, kan man forhandle opp lønnen sin i henhold til Hovedtariffavtalens § 4.2.4.

Et sentralt system fungerer dårlig for lektorlønn

Norsk Lektorlag mener at systemet med en sentralt bestemt minstelønnstabell har fungert dårlig. Lektorer har i lang tid vært lønnstapere – både blant kommunalt ansatte og internt i undervisningspersonalet. I sentrale oppgjør ønsker de større fagforeningene ofte å gi de store tilleggene til de som i utgangspunktet er lavtlønte.

Det har i Norge vært en tradisjon for en sammenpresset lønnsstruktur der lønnen til lavt utdannede og høyt utdannede ligger nærmere hverandre enn i andre land der utdanning lønner seg i større grad.

Våre kolleger i Akademikerne, deriblant ingeniører, leger, samfunnsvitere og psykologer, får lønnen sin regulert etter kollektive lokale forhandlinger.

Det vil si at all lønn blir forhandlet lokalt av deres lokale tillitsvalgte etter objektive kriterier. De som får sin lønn regulert på denne måten, har vist seg å være lønnsvinnere. Grunnen til dette er at det er lettere å løfte mindre grupper lokalt enn en hel yrkesgruppe nasjonalt. Samtidig kan man med dette systemet ta hensyn til lokale behov og individuelle og gruppevise forhold.

Norsk Lektorlag jobber for at også lektorene skal ha et system med kollektive lokale lønnsforhandlinger.        

Andre relevante lenker:

Saker om lønn:

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret 2021

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret 2019

Lønn som fortjent?

Oversikt over tidligere års lønnsoppgjør

se mer innhold fra kategorien

Lønn

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.