Lønn

Tariffoppgjøret 2011

Lørdag 30. april kl. 19.30 brøt Oslo kommune forhandlingene med hovedsammenslutningene i mellomoppgjøret. Meklingen vil foregå tirsdag 24.mai. Lørdag 30. april kl. 17.30 aksepterte Akademikerne kommune tilbudet fra KS i mellomoppgjøret i kommunal sektor. Fredag 29. april kl. 20.15 aksepterte Akademikerne stat tilbudet fra staten.
AVRedaksjonen
14. april, 2011

Tariffoppgjøret i 2011 er et mellomoppgjør. Det innebærer at elementene i hovedtariffavtalen ligger fast, og at det kun forhandles om økonomi.  Forhandlingene om lønnsregulering skal sees i forhold til pris- og lønnsutviklingen det første avtaleåret, den økonomiske situasjonen og utsiktene for det andre avtaleåret.

Bakgrunn: Dårlig lønnsutvikling for lektorene
Lektorenes dårlige lønnsutvikling er godt dokumentert. Lektorene, som har minimum fem års utdannelse, tjener i dag 64 prosent av sivilingeniører i privat sektor.

– Også i forhold til andre grupper i undervisningssektoren kommer lektorgruppene dårligere ut. Tall i rapporten fra TBSK viser at grunnlønnsveksten i 2010 (fra 1.12.2009 til 1.12.2010) for adjunkt er 5 prosent, adjunkt med tillegg 5,2 prosent, lektor 4,3 prosent og lektor med tillegg 4,7 prosent, sier Jon Sand, forhandlingsansvarlig i Norsk Lektorlag for kommunesektoren.

Aktuelt fra tariffoppgjøret:

KS
Tariffoppgjøret i kommunal sektor starter 27.april, og er berammet avsluttet 30.april.

Oslo kommune
Lørdag 30. april kl. 19.30 brøt Oslo kommune forhandlingene med hovedsammenslutningene i mellomoppgjøret.

Stat
Partene i staten kom til enighet 29.april.

Spekter
Norsk Lektorlags medlemmer i Oslo- Filharmonien og i helseforetakene tilhører tariffområdet Spekter.  Hovedtyngden av Norsk Lektorlags medlemmer i privat sektor arbeider innenfor kultur, undervisning ved private skoler og helse. I tariffområdet Spekter er det etablert partsforhold via Akademikerne helse og SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter).

Spekter helse
I Spekter helse startet lønnsoppgjøret 4.april. Spekter og Akademikerne helse kom til enighet 11.april i innledende sentrale forhandlinger .

Kort om Norsk Lektorlags lønnspolitikk:
• vil arbeide for at lektorer skal få økonomisk uttelling for lang utdannelse, høy faglig kompetanse, ansvar, samfunnsmessig betydning, innsats og erfaring
• vil gi arbeidet for medlemmenes lønnsutvikling høyeste prioritet, uansett hvilket lønnssystem vi er plassert i
• ønsker i samarbeid med Akademikerne å utvikle et system for lokal lønnsdannelse som ansvarliggjør arbeidsgiver med hensyn til hver enkelt arbeidstakers lønnsutvikling
Tariffområdene i NLL:
Slik er Norsk Lektorlags medlemmer fordelt på tariffområder
(3009 medlemmer pr 1.1.2011)

Stat                             86
KS                         1.759
Oslo                         274
Spekter-Helse         17
Spekter privat           98

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Lønn
tariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Vil du stå i jobb lenge? Se opp for samordningsfella!
Hvis du vil fortsette å jobbe etter du har fylt 67 år, må du sjekke hva som skjer med pensjonen din. Du kan tape penger på å jobbe lenge.
Lønn
Dette skal du tjene som lektor i Oslo kommune
Oslo kommune har et helt eget lønnssystem for lærere og lektorer som avviker fra de andre kommunene, men i praksis er ikke forskjellene så veldig store.
Lønn
Dette skal du tjene som ansatt i staten
Det statlige tariffområdet omfatter Norsk Lektorlags medlemmer som er ansatt i statlig sektor. Hva du skal ha i lønn, avhenger av hvor du er ansatt.