image-1
Nyheter

Statsoppgjøret i havn – Akademikerne skuffet over liten lokalpott

- Med dette resultatet har staten svekket evnen til å konkurrere om akademisk arbeidskraft. Det ansvaret hviler tungt på regjeringen, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat, Rikke Ringsrød.
AVRedaksjonen
29. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Resultatet tilsier et prosentvis tillegg på 1,72 % fra og med lønnstrinn 53. For de under dette blir det et årlig tillegg på minimum 7000 kroner. Det avsettes kun 0,15 % til lokale forhandlinger.

– Den svært beskjedne størrelsen på den lokale potten er vi veldig skuffet over. Staten har et rekrutteringsbehov på over 20 000 nye medarbeidere i året for å opprettholde dagens nivå på tjenestetilbudet. Samtidig er konkurransen fra privat sektor sterk. Dette tar ikke regjeringen alvorlig, når det avsettes så lite til lokale forhandlinger, uttaler Ringsrød.

Den økonomiske rammen ligger oppunder 4 %. 
–  Det er noe lavere enn forventet. Trolig ender statlig sektor opp under frontfaget. Men dette er til å leve med i et år hvor vi visste det var lite penger å forhandle om, sier Ringsrød. Hun viser til at resultatet gir en reallønnsvekst for alle Akademikernes medlemmer i statlig sektor.

–  Selv om vi er glade for at det bli lokale forhandlinger i et mellomoppgjør, er vi skuffet over størrelsen på potten. Lokale forhandlinger som et lønnspolitisk virkemiddel for lokale parter blir svekket med kun 0,15 % til lokale forhandlinger, sier Nina Sandborg, Norsk Lektorlags forhandlingsansvarlige i statlig sektor.

 

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

 

      

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.