image-4
Nyheter

Akademikerne krever lønnsløft for lektorene

Tariffoppgjøret i kommunal sektor startet onsdag 27.april kl 12. I sitt første krav vektlegger Akademikerne kommune at det er viktig å få til en bedre lønnsutvikling for lektorene.
AVRedaksjonen
27. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 – Kommunesektoren sliter med å rekruttere og beholde arbeidstakere med akademisk utdannelse. Særlig alvorlig er situasjonen i skolesektoren. For å sikre et godt velferds- og utdanningstilbud, må det tilbys en lønn som sørger for at akademikere ønsker å søke og ikke minst bli værende i disse jobbene.Vi må innse at kompetanse og kvalitet koster.sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune, Ole Jakob Knudsen.

– En egen pott til lektorgruppen som fordeles lokalt vil gi et løft. Elevens læring avhenger i stor grad av lærerens kompetanse. Da må vi verdsette lektorkompetansen på en ordentlig måte, sier Knudsen.

For Akademikernes medlemmer har lønnsveksten de senere årene vært gjennomgående lavere for undervisningspersonalet i kap.4 enn for andre grupper med sentral lønnsdannelse. Etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004 har lønnsutviklingen for undervisningspersonalet vært klart dårligere enn for andre yrkesgrupper, og blant undervisningspersonalet har lønnsutviklingen vært dårligst for lektorene.

Lønnsnivåene i 2010 for akademikere i ulike sektorer fremgår av grafen nedenfor:

Akademikerne krever at det avsettes en egen pott som fordeles i lokale forhandlinger. Akademikerne krever at lokale tillegg gitt i årets oppgjør blir gitt som særskilte tillegg som ikke forsvinner som følge sentrale justeringer av minstelønnssatsene eller opprykk fra et minstelønnsnivå til et annet som følge av ansiennitet.

Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt lørdag 30. april. Akademikerne forhandler for ca. 17.000 i kommunal sektor.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.