image-3
Nyheter

Akademikerne krever lønnsløft for lektorene

Tariffoppgjøret i kommunal sektor startet onsdag 27.april kl 12. I sitt første krav vektlegger Akademikerne kommune at det er viktig å få til en bedre lønnsutvikling for lektorene.
AVRedaksjonen
27. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 – Kommunesektoren sliter med å rekruttere og beholde arbeidstakere med akademisk utdannelse. Særlig alvorlig er situasjonen i skolesektoren. For å sikre et godt velferds- og utdanningstilbud, må det tilbys en lønn som sørger for at akademikere ønsker å søke og ikke minst bli værende i disse jobbene.Vi må innse at kompetanse og kvalitet koster.sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune, Ole Jakob Knudsen.

– En egen pott til lektorgruppen som fordeles lokalt vil gi et løft. Elevens læring avhenger i stor grad av lærerens kompetanse. Da må vi verdsette lektorkompetansen på en ordentlig måte, sier Knudsen.

For Akademikernes medlemmer har lønnsveksten de senere årene vært gjennomgående lavere for undervisningspersonalet i kap.4 enn for andre grupper med sentral lønnsdannelse. Etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004 har lønnsutviklingen for undervisningspersonalet vært klart dårligere enn for andre yrkesgrupper, og blant undervisningspersonalet har lønnsutviklingen vært dårligst for lektorene.

Lønnsnivåene i 2010 for akademikere i ulike sektorer fremgår av grafen nedenfor:

Akademikerne krever at det avsettes en egen pott som fordeles i lokale forhandlinger. Akademikerne krever at lokale tillegg gitt i årets oppgjør blir gitt som særskilte tillegg som ikke forsvinner som følge sentrale justeringer av minstelønnssatsene eller opprykk fra et minstelønnsnivå til et annet som følge av ansiennitet.

Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt lørdag 30. april. Akademikerne forhandler for ca. 17.000 i kommunal sektor.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Se Lektorkonferansen 2023 her
Digitaliseringen av skolen skjøt virkelig fart under pandemien. Skjerm eller ikke skjerm? Bøker eller digitale læremidler? Hvordan kan vi sørge for at elevene trenes i grunnleggende ferdigheter, og ik...
Nyheter
Forhandlingene om hovedavtalen i kommunesektoren starter
Tillitsvalgtes rettigheter for involvering på arbeidsplassen er et viktig tema for Akademikerne i forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren.
Nyheter
Lektorlaget vil beholde eksamen i grunnskolen
– Eksamenskarakterene fra ungdomstrinnet er viktige både for den enkelte eleven og for samfunnet, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag. Et flertall i kvalitetsutviklingsutvalget anbefa...