image-8
Nyheter

Akademikerne krever lønnsløft for lektorene

Tariffoppgjøret i kommunal sektor startet onsdag 27.april kl 12. I sitt første krav vektlegger Akademikerne kommune at det er viktig å få til en bedre lønnsutvikling for lektorene.
AVRedaksjonen
27. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

 – Kommunesektoren sliter med å rekruttere og beholde arbeidstakere med akademisk utdannelse. Særlig alvorlig er situasjonen i skolesektoren. For å sikre et godt velferds- og utdanningstilbud, må det tilbys en lønn som sørger for at akademikere ønsker å søke og ikke minst bli værende i disse jobbene.Vi må innse at kompetanse og kvalitet koster.sier forhandlingsleder for Akademikerne kommune, Ole Jakob Knudsen.

– En egen pott til lektorgruppen som fordeles lokalt vil gi et løft. Elevens læring avhenger i stor grad av lærerens kompetanse. Da må vi verdsette lektorkompetansen på en ordentlig måte, sier Knudsen.

For Akademikernes medlemmer har lønnsveksten de senere årene vært gjennomgående lavere for undervisningspersonalet i kap.4 enn for andre grupper med sentral lønnsdannelse. Etter overføringen til kommunalt tariffområde i 2004 har lønnsutviklingen for undervisningspersonalet vært klart dårligere enn for andre yrkesgrupper, og blant undervisningspersonalet har lønnsutviklingen vært dårligst for lektorene.

Lønnsnivåene i 2010 for akademikere i ulike sektorer fremgår av grafen nedenfor:

Akademikerne krever at det avsettes en egen pott som fordeles i lokale forhandlinger. Akademikerne krever at lokale tillegg gitt i årets oppgjør blir gitt som særskilte tillegg som ikke forsvinner som følge sentrale justeringer av minstelønnssatsene eller opprykk fra et minstelønnsnivå til et annet som følge av ansiennitet.

Lønnsforhandlingene skal være sluttført innen midnatt lørdag 30. april. Akademikerne forhandler for ca. 17.000 i kommunal sektor.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
På med streikevest i Ås
De 20 medlemmene som er tatt ut i streik ved Ås vgs. rigget seg til utenfor skolen i dag. -Vi kjemper for å beholde de godt kvalifiserte lektorene i skolen. Dette er en kamp vi er svært motiverte for ...
Nyheter
Pilotstreiken rokka ved solferiane, lærarane streikar for deg og framtida di
Etter at streik råka ferien til fleire hundre tusen, trappar no me som underviser i skulen vår streik ved skulestart. Lærarstreiken handlar om langt viktigare verdiar enn Syden og sol. Me streikar for...
Nyheter
Første streikedag i Bergen
I dag tok de streikende lektorlagsmedlemmene ved Bergen katedralskole på seg streikevesten. – Vi kjemper for å beholde godt faglige kvalifiserte lektorer med erfaring i skolen, sier leder i Norsk Lekt...