image-1
Nyheter

Krever lønnsløft for akademikere i staten

- Velferdsstaten er avhengig av kvalifisert arbeidskraft. Et lønnsløft for akademikere må nå til dersom staten skal rekruttere og beholde akademikere i fremtiden, sier forhandlingsleder for Akademikerne stat, Rikke Ringsrød.
AVRedaksjonen
27. april, 2011
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Lønnsoppgjøret i staten startet i dag, onsdag 27. mars, klokken 10.00

Akademikerne stat krever at all disponibel økonomi avsettes til lokale forhandlinger, med virkningsdato 1. mai.

– Vi ser en stadig økende avstand i lønn mellom akademikere i staten sammenliknet med privat sektor. I 2010 var lønnsgapet økt til over 200 000 kroner. Skal staten være en konkurransedyktig arbeidsgiver, må akademikere få et solid lønnsløft i årets oppgjør, sier Ringsrød.

Lokal fordeling gir gode løsninger
Forhandlingssystemet i staten innebærer at fem personer i Oslo avgjør lønnsdannelsen i hele landet. Systemet er foreldet og sentralistisk og tar ikke høyde for at det er store geografiske forskjeller i Norge med hensyn til behov og tilgang på ulike typer kompetanse. Derfor krever Akademikerne også i år at pengene fordeles lokalt. – Kun en lokal fordeling sikrer en tilpasning til ulike lokale behov. Svarene på lokale utfordringer ligger ikke alltid i Oslo, mener Ringsrød.

Det er leder for juridisk kontor Nina Sandborg som representerer Norsk Lektorlag i Akademikerne stats utvalg gjennom forhandlingene.

Fristen for avslutning av forhandlingene er 30. april klokken 24.00.

Relaterte lenker:

Relaterte dokumenter:

se mer innhold fra kategorien

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Tillitsreform i skolen: Faglig autonomi og ansvar
Regjeringens tillitsreform er i støpeskjeen. – En tillitsreform i skolen må innebære mindre styring ovenfra slik at skolens ansatte kan konsentrere seg om kjerneoppgavene og selv bidra til kvalitetsut...
Nyheter
Skulen skal ikkje måtta velja mellom læremiddel og nok vaksne
For at flinke folk skal kunne gjera ein god jobb treng dei rette verktøy. I skulen vert det kalla læremiddel. Kva er konsekvensen av at lærarane manglar gode læremiddel?
Nyheter
Lønnsoppgjøret i staten: Stor avstand mellom partene
– Avstanden mellom partene var så stor at vi nå er nødt til å få hjelp fra Riksmekler for å komme i mål med en ny hovedtariffavtale, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.