image-7
Lønn

Tariffoppgjøret 2022

Tariffoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. Da forhandler man om både lønn og innholdet i avtaleverket. Forhandlingene starter i april.
AVRedaksjonen
21. mars, 2022

Her vil du finne informasjon om tariffoppgjøret 2022.

  • 6. april: Forhandlingene i KS-området (alle fylker og kommuner unntatt Oslo) starter.
  • 20. april: Forhandlingene starter både i Oslo kommune og i staten.
  • 1. mai: Forhandlingsfrist for de tre tariffområdene.
  • 23. mai: Meklingsfrist for de tre tariffområdene.
  • 3. juni: Svarfrist til Riksmekler om meklingsforslaget i KS.
  • 8. juni: Norsk Lektorlag i konflikt i KS
  • 15. august: 10 medlemmer i streik ved Bergen katedralskole.

Norsk Lektorlag legger ut siste nytt om årets tariffoppgjør i både stat, Oslo kommune og KS-området på nettsiden:

Krav i KS-området i lønnsoppgjøret 2022:

Akademikernes krav 1 KS 2022

Riksmeklers forslag til løsning 24.05.2022:

Meklers forslag (PDF)

Krav i stat i lønnsoppgjøret 2022:

Akademikernes krav 1 stat 2022

Tallgrunnlaget for årets oppgjør – Teknisk beregningsutvalg sin rapport
Lurer du på hva overheng og glidning er? Se i Tariffordboken!
Dette mener Norsk Lektorlag om årets tariffoppgjør.


se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjørtariffoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Lønn
Rikslønnsnemnda har ikke satt dato for KS-oppgjøret
Det er mange som lurer på når resultatet av lønnsnemnda i KS-området er klart. Svaret er at Rikslønnsnemnda ikke har satt en dato for behandling ennå, så inntil videre gjelder fortsatt den «gamle» min...
Lønn
Kritiserer begrunnelsen for tvungen lønnsnemnd
Norsk Lektorlag mener regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd på lærerstreiken er strid med den grunnlovfestede organisasjonsretten. Lektorlaget reagerer på at elevenes psykiske helse er vektlagt i så...
Nyheter
Ei bøn til rogalandspolitikarane: Kva med å berre auke lærarløna?
Lærarstreiken er over til glede for elevane, mens lærarane er i harnisk, fordi dei enno eit år opplever redusert kjøpekraft. No utfordrar eg rogalandspolitikarane til å ta grep og auka lærarlønna i vå...