Lektorlaget er et naturlig valg for lektorer

Fordi flesteparten av våre medlemmer er lektorer, har Lektorlaget en klar fagpolitisk identitet og stemme i utdanningspolitikken.
AVRedaksjonen

Lektorlaget organiserer lektorer og andre med mastergrad. Vi tilbyr en medlemsnær fagforening med en tydelig utdanningspolitikk, rimelig kontingent og gode medlemsfordeler.

Meld deg inn i Lektorlaget her! (lenke)

Lektorlagets politikk:

Temaer vi jobber med:

Kompetanse

Ville du latt en som ikke var utdannet kirurg, operere ditt barn? I skolen lar vi ufaglærte og lærere uten fordypning undervise hver dag. Norsk Lektorlag vil ha kompetansekrav for å undervise på alle trinn i alle fag. 

Etter- og videreutdanning

Norske skoler er pålagt å sørge for at lærere får faglig oppdatering, men det er langt fra virkeligheten. Skal norsk skole bli bedre, må alle lærere få individuell rett til etter- og videreutdanning.

Bedre lektorlønn

Norsk Lektorlag mener lektorene skal ha et lønnsløft. De har i mange år hatt betydelig svakere lønnsutvikling enn andre lærere og andre i kommunesektoren.

Arbeidstid

Norsk Lektorlag mener at arbeidstidsavtalen må skjerme tid til undervisning og lærernes behov for individuelt undervisningsrettet arbeid.

Eksamen og vurdering

Eksamens- og vurderingssystemene i skolen må være pålitelige, og sikre at elevene vurderes på likt grunnlag og blir vurdert ut fra sin faktiske kunnskap. Norsk Lektorlag vil ha skriftlig eksamen i avgangsfag og utvide ordningen med todelt eksamen.

Ytringsfrihet i arbeidslivet

Skolens ansatte har vid og omfattende ytringsfrihet om forholdene i skolen. Norsk Lektorlag vil ha større åpenhet i og om skolen. 

Vold på arbeidsplassen

Vold og trusler i skolen er et alvorlig arbeidsmiljøproblem. Lærere er blant de mest utsatte yrkesgruppene. Arbeidsgiver skal sørge for at alle undervisere har et forsvarlig arbeidsmiljø.


Les også