image-1
Lønn

KS: Slik ble lønnsoppgjøret i kommunal sektor 2019

Lønnsoppgjøret for kommunene i KS-området (alle kommunner unntatt Oslo) gav lektorgruppene et oppgjør omtrent på linje med frontfaget med sentrale kronetillegg på mellom 15 000 og 20 000 kroner. Det er avtalt lokale forhandlinger i 2020, bedre lønnsstatistikk og tarifftiltak for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere og lektorer.
AVRedaksjonen
23. mai, 2019
Denne artikkelen er mer enn ett år gammel

Prosentvis økning av garantilønn (minstelønnsnivå) 2018-2019

Slik ble lønnsoppgjøret i KS-området (alle kommuner unntatt Oslo) for 2019:

LØNNSTILLEGG

Lektorene får sentrale kronetillegg på mellom 16.000 og 20.000 kroner med virkning fra 1. mai 2019. Dette tilsvarer mellom 2,9 og 3,3 prosent økning på minstelønnsnivået.

Allmennlærere, adjunkter og andre stillinger med krav om tre- og fireårig universitets- eller høyskoleutdanning får i tillegg hevet minstelønnsnivået (garantilønnen) med opptil 39.000 kroner med virkning fra 1. juli 2019.
Les også: Norsk Lektorlag sa motvillig ja

LOKALE FORHANDLINGER I 2020:

  • Omlag en tredjedel av disponible midler i 2020 skal fordeles gjennom lokale forhandlinger.
  • Et partssammensatt utvalg skal gjennomgå hovedavtalens bestemmelser om lokal lønnspolitikk og lokale drøftinger for å forbedre prosessene for lokale lønnsforhandlinger og utvikling av lokal lønnspolitikk.
  • Partene skal avtale virkningstidspunkt og eventuelle føringer. Undervisningspersonalet skal i lokale forhandlinger som et minimum forhandle om sin egen lønnsamsse. 

PENSJON

Det skal forhandles om å opprette en ny generell særavtale om pensjonsordninger etter at Stortinget har behandlet ny offentlig tjenestepensjon

BEDRE LØNNSSTATISTIKK FOR LEKTORER OG LÆRERE

Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) skal senest 1. november levere en analyse av lønnsstatistikken for undervisningspersonalet sammenlignet med andre ansatte i kommunene og en analyse av utviklingen av minstelønnssatsene. Det skal gjøres en sæskilt beregning for lektorene i kommuner og fylkeskommuner.

TARIFFTILTAK FOR Å REKRUTTERE OG BEHOLDE

Et partssammensatt utvalg skal utrede rekrutteringsutfordringer. Utvalget skal blant annet foreslå lønnsmessige tiltak som skal bidra til å rekruttere og beholde kompetent undervisningspersonale. Forslagene skal møte ulike behov knyttet til skoleslag, lokale utfordringer og geografi. 

Garantilønn (minstelønn) fra 01.05.2019

Sentrale lønnstillegg gis med virkning fra 01.05.2019. Gule felt markerer hvilke grupper og ansiennitetsnivå som får en særskilt heving av minstelønn fra 01.07.2019:

Ansiennitet 0 år   2 år   4 år   6 år  
 Tillegg   Minstelønn
1.5.2019
 Tillegg   Minstelønn  1.5.2019  Tillegg   Minstelønn  1.5.2019  Tillegg   Minstelønn  1.5.2019
Lærer og stillinger med krav om
3-årig U/H-utdanning
14 000   410 000 14 000   420 000 14 000   430 000 14 000   440 000
Adjunkt og stillinger med krav om
4-årig U/H-utdanning
15 000   450 000 15 000   460 000 15 000   470 000 15 500   480 000
Adjunkt med tilleggsutdanning og
stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
15 000   489 700 15 000   499 400 15500   503 000 15500   508 800
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16 000   514 600 16 000   524 400 16000   529 100 16500   535 600
Lektor med tilleggsutdanning 17 000   531 700 17 000   542 100 17000   546 800 17500   553 300
                 
Ansiennitet 8 år   10 år   16 år      
   Tillegg   Minstelønn  1.5.2019  Tillegg   Minstelønn  1.5.2019  Tillegg   Minstelønn  1.5.2019    
Lærer og stillinger med krav om
3-årig U/H-utdanning
14 000   450 000 14 000   500 000 14 000   505 000    
Adjunkt og stillinger med krav om
4-årig U/H-utdanning
15 500   500 000 16 500   520 000 17 000   530 000    
Adjunkt med tilleggsutdanning og
stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
15500   519 100 16500   536 800 17000   576 900    
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 16500   540 800 18000   569 700 19500   623 300    
Lektor med tilleggsutdanning 17500   561 300 19000   588 100 20000   651 000    
                 

Relaterte dokumenter:

 

se mer innhold fra kategorien

Lønn
lønnsoppgjør

Flere artikler du kanskje er interessert i

Nyheter
Forventer reallønnsvekst for de ansatte i kommunene
– Kommune-Norge er helt avhengig av høyt utdannede for å levere gode tjenester. Da må vi investere i de høyt utdannede, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Nyheter
Krever reallønnsvekst i staten
– Deler av staten sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor øker. Denne utviklingen må snus, sier Kari Tønnessen Nordli, leder for Akademikerne...
Nyheter
Må hindre kompetanseflukt fra Oslo kommune
– Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius...