videregående skole

image-6
Utdanning
Fullføringsreformen: Hegnet om fellesfagene
Mandag 26. april var det muntlig høring om forslaget til fullføringsreform på Stortinget. Lektorlagets leder Rita Helgesen understreket støtte til fullføringsretten, men poengterte blant annet at valgfrihet ikke er et ub...
image-1
Lektorbloggen
Ikke gi opp faget mitt
Lærere bruker utestemme i denne debatten av en grunn, skriver lektor Marie Lund Alveberg til statsråd Guri Melby.
image-8
Lektorbloggen
Lykkes ikke med reformen om fullføring
Ved å svekke allmennutdanningen så radikalt som regjeringen foreslår, svekkes elevenes grunnlag for å treffe kvalifiserte studievalg. Problemene med frafall kan forskyves fra videregående til høyere utdanning.
image-5
Utdanning
Langt igjen for fullføringsreformen
Fullføringsreformen som ble lansert rett før påske, legger opp til store endringer i videregående opplæring - over et tiårsperspektiv.
image-7
Lektorbloggen
Naivt å tro at vi kan skape et fremtidsfag
Vi kjenner ikke fremtiden, så det må være bedre å utdanne elever på en måte som gjør dem i stand til å skape en god fremtid.
image-3
Lektorbloggen
Svært uklokt å kutte kroppsøving som fellesfag
Det er naivt å tro at de som i utgangspunktet er i for lite fysisk aktivitet, kommer til å velge kroppsøving hvis det blir et valgfag.
Lektorbloggen
Fullfører flere med færre fellesfag?
Vi må ikke være så blåøyde at vi tror at det er fordypning som får opp fullføringsprosenten på studieforberedende.
Utdanning
Utydelig reform for videregående
Regjeringen vil ta videregående skole gjennom den største reformen siden nittitallet for at flere skal fullføre. Lektorlaget advarer mot manglende forventninger til elevene, forhastede endringer av fellesfagene og vage k...
Utdanning
Forventninger til fullføringsreformen: Kvalifisering krever kompetanse
Lektorlaget mener kompetanse er avgjørende om flere skal fullføre videregående skole. Fredag 26. mars kommer stortingsmeldingen som regjeringen har kalt en fullføringsreform.