videregående skole

Fire elever løper i en gang på en skole. Bilde.
Utdanning
Vi trenger fraværsgrensen
Arbeiderpartiet har vedtatt at de vil fjerne fraværsgrensen. – Norsk Lektorlag vil beholde fraværsgrensen, siden den fungerer etter hensikten: å redusere udokumentert fravær og skulk, sier Lektorlagets leder Helle Christ...
To jenter på videregående står i en gang og sammenlikner notater. Bilde.
Utdanning
Nytt opptakssystem må styrke betydningen av videregående opplæring
– Det er bra at opptaksutvalget vektlegger å styrke rollen videregående opplæring har for kvalifisering til videre studier, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.
Illustrasjonsfoto av en tavle med ordet "hei" skrevet på flere ulike språk. Foto: Istock.
Lektorbloggen
På tide med en nasjonal satsing på fremmedspråk
Skal vi lære flere språk, må vi gjøre noe drastisk med språkopplæringen både i skolen og høyere utdanning.
image-4
Lektorbloggen
Skoler som salderingspost
Fylkesadministrasjonenvil at tre videregående skolermed flere avdelinger i Saltenskal slås sammen under sammerektor og samme administrasjon. Avstanden mellom skolestedene er på opptil 190 km.Formålet er å spare penger, o...
image-9
Utdanning
Fullføringsreformen: Hegnet om fellesfagene
Mandag 26. april var det muntlig høring om forslaget til fullføringsreform på Stortinget. Lektorlagets leder Rita Helgesen understreket støtte til fullføringsretten, men poengterte blant annet at valgfrihet ikke er et ub...
image-3
Lektorbloggen
Ikke gi opp faget mitt
Lærere bruker utestemme i denne debatten av en grunn, skriver lektor Marie Lund Alveberg til statsråd Guri Melby.
Lektorbloggen
Lykkes ikke med reformen om fullføring
Ved å svekke allmennutdanningen så radikalt som regjeringen foreslår, svekkes elevenes grunnlag for å treffe kvalifiserte studievalg. Problemene med frafall kan forskyves fra videregående til høyere utdanning.
Utdanning
Langt igjen for fullføringsreformen
Fullføringsreformen som ble lansert rett før påske, legger opp til store endringer i videregående opplæring - over et tiårsperspektiv.
Lektorbloggen
Naivt å tro at vi kan skape et fremtidsfag
Vi kjenner ikke fremtiden, så det må være bedre å utdanne elever på en måte som gjør dem i stand til å skape en god fremtid.