image-2
Utdanning

Fraværsgrensen tilbake på rett spor

Dagens fraværsgrense skal i all hovedsak videreføres. – Vi er svært fornøyde med at vi er blitt lyttet til, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
AVRedaksjonen
30. mai, 2024

– Dette er gode nyheter. Å være på skolen er en forutsetning for å lære, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Lektorlaget.

Utdanningsdirektoratet foreslår å beholde dagens fraværsgrense i videregående skole på 10 prosent.

Lektorlaget mener dagens fraværsregler har fungert, men har vært åpen for at det kan være rom for noen justeringer.

Nyhuus forteller at Lektorlaget mente ingen av direktoratets forslag til nye fraværsregler var gode nok.

– Dette ga vi tydelig tilbakemelding om. Vi er derfor glade for at Utdanningsdirektoratet har lyttet til protestene og foreslår å stort sett beholde dagens regelverk, sier Nyhuus.

– Dagens regler har vært en suksess. Reglene har ført til at flere elever har vært mer til stede på skolen, og at de har fått bedre karakterer. Vi er glade for at dagens fraværsgrense på 10 prosent skal bestå, sier Nyhuus.

Utdanningsdirektoratet sender dette forslaget til Kunnskapsdepartementet:

  • Dagens ordning med 10 prosent fraværsgrense videreføres
  • Eleven kan unntas visse typer fravær mot dokumentasjon
  • Elevene skal være mest mulig på skolen for å få god oppfølging både faglig og sosialt

De vil se nærmere på hvordan de skal få til:

  • En egenmeldingsordning med kvote som ivaretar fastlegens situasjon
  • En øvre grense for hvor mye dokumentert fravær som kan unntas

Lektorlaget mener at elever over 18 år bør kunne levere egenmelding opp til en viss kvote. For elever under 18 år, er det foreldrene som bør levere egenmelding for eleven.

se mer innhold fra kategorien

Utdanning
fraværsgrensevideregående skole

Flere artikler du kanskje er interessert i

Utdanning
Må snu negative søkertall
– Det er alvorlig at søkertallene til lektorprogrammene er like dårlige som i fjor. Det haster å snu denne trenden. Fellesskolen vår har et stort behov for godt faglig kvalifiserte lektorer og lærere,...
Utdanning
Advarer mot nivåsenking av lærer- og lektorutdanninger
Regjeringen kommer med feil tiltak hvis målet er å rekruttere til læreryrket, var budskapet til Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus på Stortinget. – Nivåsenking og light-versjoner av utdanningene...
Nyheter
Lektorlaget foreslår egen fraværsmodell
Lektorlaget mener ingen av alternativene til nye fraværsregler for videregående fra Utdanningsdirektoratet holder mål. – Vi ønsker en justering av dagens modell, sier Helle Christin Nyhuus, leder i Le...