lønnsoppgjøret 2024

image-7
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret på overtid i Oslo kommune
– Det økonomiske resultatet fra meklingen vil gi medlemmene våre reallønnsvekst. Vi er glade for at vi har forbedret systemet for lokale forhandlinger for våre medlemmer og at det er satt av midler til lokale forhandling...
image-3
Lønnsoppgjøret
Enighet i lønnsoppgjøret mellom Akademikerne og KS
Resultatet i lønnsoppgjøret er et stykke fra våre ambisjoner, men vi valgte å ta en ekstra runde for våre mer enn 28 000 medlemmer, sier Tonje Leborg, leder i Akademikerne kommune.
Kari Tønnessen Nordli, leder Akademikerne stat. Bilde.
Lønnsoppgjøret
Akademikerne bryter forhandlingene med staten
– Vi gikk til forhandlingene med et klart krav om å opprettholde vår avtalemodell. Staten ønsket å tvinge alle inn på en avtale. Det kunne vi ikke være med på, og derfor bryter vi forhandlingene, sier Kari Tønnessen Nord...
image-2
Lønnsoppgjøret
– Må redusere lønnsgapet til privat sektor i Oslo kommune
– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.
Kari Tønnessen Nordli. Bilde
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst og fortsatt egen avtale i staten
– I årets lønnsoppgjør krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer. Et absolutt krav er å beholde vår egen avtalemodell, hvor alle lønnsmidlene fordeles ut til lokale kollektive forhandlinger i virksomhetene, sier Kari T...
Partene i KS-oppgjøret Geir Røsvoll (Unio), Tonje Leborg (Akademikerne), Mette Nord (LO), Trond Ellefsen (YS) og Tor Arne Gangsø (KS). Bilde.
Lønnsoppgjøret
Krever reallønnsvekst
– Kampen om høyt utdannede er stor. Kommunene må bruke lønn for å rekruttere og beholde dyktige ansatte for å levere gode tjenester til befolkningen, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg.
Lønnsoppgjøret
Lektorlaget er klare for lønnsoppgjøret
Lønnsforhandlingene starter neste uke. – Lektorlaget har blikket festet på et resultat som kan bidra til å rekruttere og beholde kvalifiserte lektorer i skolen, sier Lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.
Lønnsoppgjøret
Tariffoppgjøret 2024
I år er det såkalt hovedoppgjør. Da skal partene forhandle om både lønn og andre rettigheter i tariffavtalene.
Lønnsoppgjøret
Lektorlønnen henger fortsatt igjen
Fjorårets lønnsoppgjør ga et helt nødvendig lønnsløft for lektorene etter flere år med mindrelønnsutvikling. – Lektorene har imidlertid fortsatt et lønnsetterslep som må hentes inn. KS må verdsette lektorkompetansen, sie...